brilles ikona
teksta izmers ikona
adrese ikona Krišjāņa Valdemāra 31, Rīga, LV-1887

„Latvijasmernieks.lv” atkārtoti piedāvās izsolē

VAS „Privatizācijas aģentūra” (PA) valde ir apstiprinājusi jaunus SIA „Latvijasmernieks.lv” (bijušais uzņēmums VSIA „Latvijas Valsts mērnieks”) 100% pamatkapitāla daļu pārdošanas noteikumus. Uzņēmuma pamatkapitāla daļas tiks pārdotas atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli. Uz iepriekš izsludinātajiem pārdošanas noteikumiem neviens investors nepieteicās.

SIA „Latvijasmernieks.lv” 571 900 pamatkapitāla daļas tiks pārdotas izsolē vienā paketē. Izsoles sākumcena ir noteikta 200 000 lati ar izsoles soli 5 000 lati. Samaksa jāveic 100% latos. Kapitāla daļu pakete tiek pārdota ar tūlītēju samaksu vai uz nomaksu. Piemērojot pārdošanu uz nomaksu, tiek noteikta pirmā iemaksa 25% apmērā no nosolītās cenas. Maksimālais nomaksas termiņš ir noteikts 5 gadi no pirkuma līguma noslēgšanas dienas. 

Izsole notiks PA telpās K.Valdemāra ielā 31, Rīgā 2012.gada 30.novembrī, plkst.15:00. Apliecinājumi iegādāties pamatkapitāla daļu paketi saskaņā ar pārdošanas noteikumiem, to pielikumiem un pievienotajiem dokumentiem iesniedzami PA līdz 2012.gada 20.novembrim, plkst.15:00.

Par uzņēmumu

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Latvijasmernieks.lv" ir vadošais Latvijas uzņēmums zemes kadastrālajā uzmērīšanā, kas nodarbojas ar zemes ierīcību un mērniecību, nodrošinot pilnu mērniecības darbu servisu visā Latvijas teritorijā. Papildus pamatdarbībai pagājušā gadā uzņēmums ir uzsācis piedāvāt klientiem derīgo izrakteņu karjeru izstrādes projektu sagatavošanu, inženiertīklu projektēšanu, kā arī citus pakalpojumus, kas saistīti ar ģeodēzisko izpēti.

Uzņēmuma valdes loceklis Rinalds Smilga:

„Mēs esam viens no vadošajiem mērniecības uzņēmumiem Latvijā ar ilggadīgu pieredzi un profesionālu komandu. Uzņēmums jau no dibināšanas brīža darbojas tirgū un valsts lēmums pārdot uzņēmumu mūsu darbības stratēģijā būtiskas izmaiņas neradīs. Esmu pārliecināts, ka investoriem būs interese par mūsu uzņēmumu un valsts izsolē saņems atbilstošu cenu par savu īpašumu, bet mēs atradīsim īpašniekus, ar kuriem kopā strādāt pie uzņēmuma attīstības”.

SIA „Latvijasmernieks.lv” ir 20 mērniecības biroji visā Latvijas teritorijā. Uz 2012.gada 1.oktobri ir nodarbināti 113 darbinieki. Uzņēmuma darbinieki ir ieguvuši sertifikātus zemes kadastrālās uzmērīšanas darbu (39 sertifikāti), zemes ierīcības darbu (28 sertifikāti) un ģeodēziskos darbu (20 sertifikāti) veikšanai. Kopumā uzņēmumā nodarbinātajiem ir izsniegti 87 profesionālo kvalifikāciju apliecinoši sertifikāti.

Uzņēmuma kopējais neto apgrozījums 2011.gadā bija 1.033 miljoni latu un, lai gan neto apgrozījums salīdzinājumā ar 2010.gadu ir pieaudzis par 12%, 2011.gads ir noslēdzies ar 115 886 latu zaudējumiem. 

SIA „Latvijasmernieks.lv” ir Valsts zemes dienesta reorganizācijas rezultātā izveidota valsts kapitālsabiedrība, kas ir reģistrēta 2005.gada 22.novembrī. 2012.gada 27.februārī reģistrēta nosaukuma maiņa no „Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Latvijas Valsts mērnieks”” uz „Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Latvijasmernieks.lv””. Ar Ministru kabineta 2011.gada 28.septembra rīkojumu Nr.494 „Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Latvijas Valsts mērnieks” pamatkapitāla daļu pārdošanu” SIA “Latvijasmernieks.lv” 100% valsts kapitāla daļas nodotas atsavināšanai. 2011.gada 7.decembrī SIA “Latvijasmernieks.lv” valsts kapitāla daļas no Tieslietu ministrijas pārņemtas VAS “Privatizācijas aģentūra” turējumā.