brilles ikona
teksta izmers ikona
adrese ikona Krišjāņa Valdemāra 31, Rīga, LV-1887

Mākslas projektu veidotājiem liela interese par Daugavgrīvas cietoksni

Kopš pagājušajā gadā VAS "Privatizācijas aģentūra" (PA) pārņēma valdījumā Daugavgrīvas cietoksni (nekustamais īpašums Rīgā, Flotes ielā 1B) vairākkārt ar dažādiem kultūras projektiem saistītas organizācijas ir izrādījušas interesi par cietokšņa izmantošanu mākslas projektu ietvaros. Atzīmējot muzeju dienu šonedēļ, 18.maijā, biedrība "Bolderājas grupa" skatītājiem piedāvās Vara Piņķa un Jēkaba Nīmaņa izrādi par latviešu strēlniekiem – māksliniekiem "Baltā Zirgā".

Pēc nomas līguma izbeigšanas un Daugavgrīvas cietokšņa pārņemšanas valdījumā, PA nodrošina Daugavgrīvas cietokšņa apsaimniekošanu. PA regulāri no dažādām ar kultūras projektiem saistītām organizācijām saņem lūgumus par pasākumu organizēšanu cietoksnī, tai skaitā arī kino uzņemšanu. Pagājušās brīvdienās cietoksni apmeklēja arī liels skaits Rīgas velo nedēļas dalībnieku. Apmeklētajiem cietoksnis ir atvērts sestdienās un svētdienās. Tomēr PA nav iespēju cietoksni ilgtermiņā uzturēt un attīstīt atbilstoši kultūra pieminekļa statusam, lai tas kalpotu sabiedrības interesēm kā vēstures un kultūras objekts.

Jau iepriekš PA pauda viedokli, ka nomas līguma izbeigšana neatrisinās kultūras pieminekļa uzturēšanas un saglabāšanas problēmas. Kā viens no iespējamiem risinājumiem ir privatizācijas procesa izbeigšana un cietokšņa nodošana kādai no valsts institūcijām, kas to varētu attīstīt atbilstoši tā statusam. PA vērsās Kultūras, Aizsardzības un Satiksmes ministrijās, Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijā (VKPAI) un valsts aģentūrā "Latvijas kara muzejs" ar lūgumu izvērtēt iespēju pārņemt valdījumā kultūras pieminekli.

Visas puses viennozīmīgi atbalstīja nepieciešamību saglabāt cietoksni valsts īpašumā un attīstīt to atbilstoši tā kultūrvēsturiskajam statusam. Tomēr neviena no institūcijām nav gatava to pārņemt valdījumā. PA nevar uzņemties cietokšņa ilgtermiņa apsaimniekošanu, jo tas neatbilst PA veicamajiem darba uzdevumiem.

VKPAI ir izteikusi priekšlikumu Daugavgrīvas cietoksnī izveidot Jūras muzeju, nododot to VAS "Valsts nekustamie īpašumi" pārvaldīšanā un apsaimniekošanā. Šo viedokli atbalsta arī Aizsardzības ministrija un VAS "Latvijas Jūras administrācija". Kā cita alternatīva tiek apsvērts priekšlikums cietoksni nodot Rīgas pašvaldības īpašumā. Kultūras ministrija piekristu šādam risinājuma ar noteikumu, ka precīzi tiek definēti noteikumi objekta saglabāšanai publiskai funkcijai ar prioritāti kultūrai.

Informācijai

Aizsardzības ministrijas akciju sabiedrība "Aizsardzības īpašuma fonds" ar  SIA "Aumeisteru muiža" uz 49 gadiem bija noslēgusi nekustamā īpašuma Rīgā, Flotes ielā 1B (Daugavgrīvas cietoksnis) ilgtermiņa nomas līgumu. Pēc nekustamā īpašuma pārņemšanas nomas līgums palika spēkā un bija saistošs arī PA. PA valde secināja, ka nomnieks nepilda līguma nosacījums un pieņēma lēmumu ar  2010.gada 3.septembri izbeigt nekustamā īpašuma nomas līgumu. Pagājušā gadā tiesa apmierināja PA prasību par nomnieka izlikšanu.