brilles ikona
teksta izmers ikona
adrese ikona Krišjāņa Valdemāra 31, Rīga, LV-1887

Ministru kabinets apstiprina investoru piesaistes stratēģiju bankai Citadele

ŠIS DOKUMENTS NAV PAREDZĒTS IZPLATĪŠANAI (NE PILNĪGI, NE DAĻĒJI, NE TIEŠI, NE NETIEŠI) AMERIKAS SAVIENOTAJĀS VALSTĪS, AUSTRĀLIJĀ, KANĀDĀ VAI JAPĀNĀ

Ministru kabinets apstiprina investoru piesaistes stratēģiju bankai Citadele

Ministru kabinets (turpmāk – MK) nolēma atbalstīt akciju sabiedrības "Citadele banka" (turpmāk – banka Citadele) investoru piesaistes stratēģiju. Stratēģija paredz iespēju valstij piederošās bankas akcijas pārdot gan tiešā pārdošanas procesā, gan arī izmantojot akciju sākotnējo publisko piedāvājumu biržā. Sākotnēji tiks veikta dažāda veida investoru iespējamās intereses izpēte, bet lēmums par konkrētu darījuma modeli tiks pieņemts pēc mārketinga aktivitāšu veikšanas un investoru viedokļu apkopošanas 2014.gada martā.

Lai saglabātu maksimāli elastīgu pieeju, VAS "Privatizācijas aģentūra" (turpmāk – PA) sadarbībā ar finanšu konsultantu Société Générale īstenos divu ceļu (angļu val. dual track) akciju pārdošanas procesu. Tas paredz veikt investoru intereses izpēti attiecībā uz valstij piederošo akciju tiešās pārdošanas darījumiem, vienlaicīgi izvērtējot iespējas organizēt akciju sākotnējo publisko piedāvājumu biržā. Divu ceļu procesa priekšrocība ir iespēja vienlaicīgi uzrunāt lielu skaitu un dažāda veida potenciālos investorus, lēmumu par konkrētu modeli pieņemot pēc investoru intereses noskaidrošanas. Šāda pieeja nodrošina vislielāko investoru savstarpējo konkurenci, kas nodrošinātu valstij izdevīgāko darījumu.

Tāpat valdība tika informēta, ka, lai nodrošinātu investoru piesaistes  procesā iesaistīto pušu darba efektīvu koordināciju un veiktu procesa pārraudzību, ir izveidotas bankas Citadele investoru piesaistes uzraudzības komiteja un projekta vadības komiteja. Investoru piesaistes uzraudzības komitejas sastāvā strādā Ekonomikas ministrijas, Ministru prezidenta biroja, Tieslietu ministrijas un Finanšu ministrijas pārstāvji, kā arī biedrības "Sabiedrība par atklātību – Delna" pārstāvis neatkarīga novērotāja statusā. Savukārt PA izveidotajā projekta vadības komitejā strādās Ekonomikas ministrijas, PA, Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības bankas, Ministru prezidenta biroja, Finanšu ministrijas, Valsts kases, bankas Citadele, kā arī finanšu un juridisko jautājumu konsultantu pārstāvji. Investoru piesaistes uzraudzības komitejas uzdevums būs pārraudzīt procesu un risināt stratēģiskos jautājumus. Savukārt, projekta vadības komiteja veiks taktisko un operacionālo jautājumu risināšanu.

Šā gada jūlijā valdība nolēma atsākt investoru piesaistes procesu bankai Citadele. Valdībai iesniegtajā ziņojumā secināts, ka sākotnēji "Parex bankas" restrukturizācijas plānā paredzētais mērķis – stabilas finanšu institūcijas izveidošana - ir sasniegts. Atbilstoši plāna uzdevumiem izveidotā banka Citadele strādā sekmīgi un ar peļņu, un tās turpmākai attīstībai nepieciešams piesaistīt privāto kapitālu.

Jau ziņots, ka konkursa kārtībā kā PA finanšu konsultants tika apstiprināta starptautiskā investīciju banka Société Générale, kuras uzdevums ir sniegt konsultācijas PA  par valstij labāko investoru piesaistes modeli bankai Citadele, kā arī veikt investoru piesaisti. Kā juridiskais konsultants tika izvēlēts starptautiskais juridiskais birojs Linklaters.

Kopš savas darbības uzsākšanas 2010. gadā Citadele nepilnu trīs gadu laikā ir kļuvusi par peļņu nesošu koncernu. Citadeles grupa šā gada 1. pusgadu noslēgusi ar 5,8 miljonu latu peļņu, kas ir par 27% vairāk nekā pērn 1. pusgadā. Grupas operacionālie ieņēmumi šā gada 1. pusgadā, salīdzinot ar 2012. gada 1. pusgadu, palielinājušies par 12%. Pērn Baltijas Korporatīvās pārvaldības institūts atzina banku Citadele par vislabāk pārvaldīto valstij piederošo uzņēmumu Baltijas valstīs.

PA īpašumā ir 75% bankas Citadele akciju, bet 25% un vienas akcijas īpašnieks ir Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banka.

Svarīga informācija

Société Générale rīkojas tikai un vienīgi PA uzdevumā saistībā ar jebkādiem pasākumiem, pakalpojumiem vai darījumiem  kuri minēti šajā dokumentā.  Société Générale  nav un nebūs saistību pret jebkuru citu personu, izņemot PA, nodrošināt tiesības, kas garantētas Société Générale klientiem, vai sniegt padomus saistībā ar pasākumiem, pakalpojumiem vai darījumiem  kuri minēti šajā dokumentā.

Société Générale ir Francijas kredītiestāde (banka), kuras licenci izdevusi un uzrauga Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (Francijas Prudenciālās Kontroles un Lēmumu Iestāde). Société Générale darbību daļēji reglamentē Financial Conduct Authority (Finanšu Darbības Iestāde) un Prudential Regulation Authority (Prudenciālās Uzraudzības Iestāde). Sīkāka informācija par Société Générale tiesību apjomu un uzraudzību, ko īsteno Prudential Regulation Authority (Prudenciālās Uzraudzības Iestāde) un Financial Conduct Authority (Finanšu Darbības Iestāde) ir pieejama pēc pieprasījuma pie  Société Générale.

Šis paziņojums nav paredzēts izplatīšanai tieši vai netieši Amerikas Savienotajās Valstīs (tai skaitā tās teritorijās un īpašumos, jebkurā Amerikas Savienoto Valstu štatā un Kolumbijas apgabalā). Šis paziņojums nav uzskatāms par piedāvājumu vai daļu no piedāvājuma iegādāties vai parakstīties uz vērtspapīriem Amerikas Savienotajās Valstīs vai uzaicinājumu iesniegt piedāvājumu. Šajā dokumentā minētās akcijas nav tikušas un netiks reģistrētas saskaņā ar 1933. gada Amerikas Savienoto Valstu Vērtspapīru Aktu ("Vērtspapīru Akts").

Akcijas nevar tikt piedāvātas vai pārdotas Amerikas Savienotajās Valstīs, izņemot saskaņā ar Vērtspapīru aktā paredzētajiem reģistrācijas izņēmumiem. Akcijas netiks publiski piedāvātas Amerikas Savienotajās Valstīs.