brilles ikona
teksta izmers ikona
adrese ikona Krišjāņa Valdemāra 31, Rīga, LV-1887

Nacionālais teātris varēs realizēt Mazās zāles projektu

VAS „Privatizācijas aģentūra” (PA) valde nolēma atcelt valsts nekustamā īpašuma Kronvalda bulvārī 2b, Rīgā, privatizācijas noteikumus un izbeigt tā privatizāciju. Pieņemtais lēmums dos iespēju Latvijas Nacionālajam teātrim realizēt nākotnē iecerēto teātra paplašināšanas projektu un izveidot šajā teritorijā Mazo zāli. PA valde lēmumu pieņēma pēc tam, kad Ministru kabinets (MK) nolēma atcelt rīkojumu par nekustamā īpašuma nodošanu privatizācijai un saglabāt to valsts īpašumā. 

PA valdes priekšsēdētājs A.Spridzāns: „Privatizācijai jābūt valstiskai. Kronvalda bulvāris 2b ir piemērs tam, ka tikai rūpīgi izvērtējot sabiedrības vajadzības un samērojot tās ar privātām interesēm, ir iespējams pieņemt atbilstošu un tiesisku lēmumu”.

Neievērojot Ekonomikas ministrijas (EM) lūgumu atlikt privatizācijas noteikumu apstiprināšanu, PA valde I.Zalpēteres vadībā 2012.gada 29.augustā nolēma apstiprināt nekustamā īpašuma Kronvalda bulvārī 2B, Rīgā, privatizācijas noteikumus un noteica nosacīto cenu 150 200 lati. Iepriekšējās PA valdes rīcība, neņemot vērā Kultūras ministrijas (KM) un Nacionālā teātra pausto viedokli par nepieciešamību saglabāt šo nekustamo īpašumu valsts īpašumā un EM lūgumu atlikt privatizācijas noteikumu apstiprināšanu, bija viens no iemesliem valdes atbrīvošanai no amata. 

Nekustamais īpašums privatizācijai tika nodots ar MK 2006.gada 24.augusta rīkojumu. 2001.gada 5.martā Izglītības un zinātnes ministrija un SIA "Centrālais tenisa klubs" noslēdza nekustamā īpašuma Kronvalda bulvārī 2b nomas līgumu ar termiņu līdz 2021.gada 31.decembrim. 2009.gada 29.jūnijā tika noslēgts nekustamā īpašuma nomas līguma pārjaunojuma līgums, saskaņā ar kuru nekustamā īpašuma nomnieka "Centrālais tenisa klubs" vietā iestājās SIA "Kronvalda parks", pārņemot visas "Centrālā tenisa kluba" tiesības, saistības un pienākumus, kas izrietēja no noslēgtā nomas līguma. Valdība 23. aprīlī nolēma, ka nekustamais īpašums Kronvalda bulvārī 2b tiks saglabāts valsts īpašumā.

Nekustamā īpašuma Kronvalda bulvārī 2B, Rīgā, sastāvā ietilpst zemesgabals 3475 m2 platībā, ēka – tenisa klubs un divas palīgceltnes.