brilles ikona
teksta izmers ikona
adrese ikona Krišjāņa Valdemāra 31, Rīga, LV-1887

Noslēgts līgums par tēraudkausēšanas kompleksa Liepājā pārdošanu

2021.gada 30.aprīlī SIA “FeLM” (FeLM) ir noslēdzis pirkumu-pārdevuma līgumu par elektrotēraudkausēšanas kompleksa, kas atrodas Liepājā, kustamo un nekustamo mantu ar ASLANLI Metalürji ve Metal Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. īpašniekam Hamdi Alaedins Ejuboglu piederošo uzņēmumu SIA “Liepāja Steel”. Pušu starpā noslēgtā līguma nosacījumi satur komercnoslēpumu un līdz ar to netiek izpausti.

Tā kā FeLM aktīvu pārdošana, izmantojot publisko elektronisko izsoļu platformu, nav devusi gaidīto rezultātu, ņemot vērā FeLM aktīvu specifiku, 2020.gada decembrī tika veiktas izmaiņas pārdošanas stratēģijā, organizējot konkursu. Konkursā piedalījās vairāki potenciālie pircēji no Eiropas un Āzijas. Izvērtējot potenciālo pircēju iesniegtos saistošos piedāvājumus, par konkursā piedāvātās kustamās un nekustamās mantas ieguvēju izvēlēts pircējs, kas piedāvāja visaugstāko cenu, t.i., ASLANLI Metalürji ve Metal Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Pircējs iegūst īpašuma tiesības uz aktīviem pēc pirkuma summas samaksas pilnā apmērā un pie nosacījuma, ka Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde neizmanto pirmpirkuma tiesības uz darījumā iekļautiem nekustamiem īpašumiem.

Pēc pirkuma maksas saņemšanas FeLM veiks norēķinus ar Finanšu ministriju saskaņā ar Cesijas līgumu un turpinās darbu pie atlikušo aktīvu un prasījuma tiesību izstrādes.

INFORMĀCIJAI: Atbilstoši Ministru kabineta dotajam uzdevumam 2016.gada 1.aprīlī SIA ”Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” dibināja meitas sabiedrību FeLM ar vienīgo darbības mērķi – pārvaldīt prasījuma tiesības pret MAS “KVV Liepājas Metalurgs” (KVV LM), t.i. maksimizēt ieņēmumus no prasījuma pret KVV LM realizācijas.

KVV LM maksātnespējas procesa ietvaros 2018.gadā FeLM ir paturējis elektrotēraudkausēšanas kompleksa (lietu kopības Brīvības ielā 94, Liepājā) kustamo mantu, kā arī ir izsolēs iegādājies nekustamos īpašumus Brīvības ielā 92A, 92B, 92C, 94A, 100 un 100B, Liepājā. Lai KVV LM maksātnespējas procesa laikā nepieļautu FeLM ieķīlātās un pārņemtās mantas vērtības un atgūstamo prasījumu apmēra būtisku samazināšanos, FeLM veic vairāku pasākumu kopumu, tostarp, nodrošinot mantas apsardzi, iekārtu un sistēmu tehnisko uzraudzību un uzturēšanu darba kārtībā, elektroapgādi, apkuri, ūdensapgādi, kā arī mantas sagatavošanu pārdošanai.