brilles ikona
teksta izmers ikona
adrese ikona Krišjāņa Valdemāra 31, Rīga, LV-1887

PA aicina izmantot labai pārvaldībai atbilstošu pieredzi

Valsts kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu kandidātu atlasei VAS „Privatizācijas aģentūra” (PA) aicina izmantot labai pārvaldībai atbilstošu pieredzi, piemēram, veidojot nomināciju komitejas. Šāda pieeja atbilst Valsts kapitālu daļu pārvaldības koncepcijā noteiktajiem padomes un valdes locekļu izvirzīšanas principiem un PA to jau sekmīgi izmanto savā pārvaldībā esošo valsts kapitālsabiedrību padomes un valdes locekļu kandidātu atlasei.

PA valdes priekšsēdētājs Ansis Spridzāns: „Valsts kapitālu daļu pārvaldības koncepcijā skaidri iezīmēts, ka padomes un valdes locekļi ir jāizvirza, balstoties uz profesionalitātes un kompetences kritērijiem skaidrā un caurskatāmā procedūrā. Nomināciju komitejas, kas ir labai pārvaldības praksei atbilstošs risinājums, ir sabiedrībai saprotams un caurskatāms veids, kā valsts kapitālsabiedrībās nodrošināt profesionālu un kompetentu amatpersonu iecelšanu amatos. Aicinu arī citas institūcijas apsvērt iespēju pārņemt šo pieredzi un jau tagad nodrošināt valsts kapitāla daļu pārvaldības koncepcijā noteikto principu ievērošanu valsts uzņēmumu pārvaldībā.”

Valsts kapitālu daļu pārvaldības koncepcijā noteikts, ka padomes un valdes locekļi tiek izvirzīti, balstoties uz profesionalitātes un kompetences kritērijiem (izglītība, pieredze, zināšanas par nozari, finansēm, vadīšanu, motivācijas metodēm u.c.). Vienlaikus koncepcijā ir noteikts, ka padomes locekļus izvirza veidojamās centralizētās pārvaldības institūcijas izveidota nomināciju komiteja. Tiek plānots, ka centralizēta valsts kapitāla daļu pārvaldības institūcija darbu uzsāks 2013.gadā. PA uzskata, ka koncepcijā noteiktie principi padomes un valdes locekļu atlasei ir ieviešami arī līdz centralizētās pārvaldības institūcijas izveidei.

Nomināciju komitejās PA uzaicina darboties ar konkrēta uzņēmuma darbību saistītas valsts pārvaldes institūcijas. Vienlaikus, ieviešot labas korporatīvās pārvaldības principus un nodrošinot profesionālu un caurspīdīgu padomes locekļu atlases procesu, PA aicina arī Sabiedrību par atklātību – „Delna” deleģēt pārstāvjus novērotāja statusā bez balss tiesībām. Kandidātus amatiem tiek aicinātas iesniegt nozaru organizācijas, kā arī nomināciju komitejas dalībnieki. Atlases process paredz, ka nomināciju komiteja pēc iepriekš apstiprinātiem kandidātu izvērtēšanas kritējiem veic iesniegto kandidātu izvērtēšanu un izveido „īso sarakstu”. Ar „īsā saraksta” kandidātiem tiek organizētas intervijas un, ņemot vērā interviju rezultātus, nomināciju komiteja PA valdei rekomendē konkrētu kandidātu apstiprināšanu virzīšanai amatos.

Līdz šim ar nomināciju komitejas palīdzību PA ir nodrošinājusi Citadele bankas padomes locekļu atlasi. Nomināciju komitejas uzdevums bija organizēt caurskatāmu un Valsts kapitāla daļu pārvaldības koncepcijai atbilstošu Citadele banka padomes locekļu atlasi.  Nomināciju komitejā strādāja PA, Ekonomikas ministrijas, Finanšu ministrijas un novērotāja statusā bez balsstiesībām Sabiedrības par atklātību – „Delna” pārstāvji. Nomināciju komiteja aicināja arī nozaru organizācijas, kā, piemēram, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru, Baltijas korporatīvās pārvaldības institūtu un Komercbanku asociāciju ieteikt kandidātus padomes locekļa amatam.

Šobrīd darbu turpina PA izveidotā nomināciju komiteja SIA „Lattelecom” (Lattelecom) un AS „Latvijas Mobilais Telefons” (LMT) padomes locekļu atlasei un izvērtēšanai. Komitejā darbojas PA, Ekonomikas un Satiksmes ministriju pārstāvji, bet novērotāja statusā sabiedrības par atklātību „Delna” pārstāve. Saskaņā ar noteiktajiem kandidātu atlases kritērijiem padomes locekļu amata kandidātiem ir jābūt vismaz trīs gadu darba pieredzei vidēja vai liela uzņēmuma vadībā vai valsts pārvaldes iestādes vadībā, vai lielu, vēlams starptautisku, zinātnisku projektu vadībā. Tāpat ir nepieciešama ir augstākā izglītība elektronisko sakaru jomā, ekonomikā, finanšu vadībā, biznesa vadībā vai citā saistītā jomā, kā arī vēlama pieredze elektronisko sakaru jomā.

Kandidātus Lattelecom un LMT padomes locekļu amatiem aicinātas ieteikt ir nozaru organizācijas, kā arī valsts un akadēmiskās institūcijas - Ārvalstu investoru padome Latvijā, Latvijas Darba devēju konfederācija, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera, Latvijas Interneta asociācija, Biedrība "Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija", Ekonomikas ministrija, Satiksmes ministrija, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Latvijas Universitāte, Rīgas Tehniskai universitāte, Rīgas Ekonomikas augstskola un Sabiedriskās politikas centram "Providus”.

Kopumā PA pārvalda 20 uzņēmumu kapitāla daļas, tai skaitā tādos uzņēmumos kā Reverta, Banka Citadele, Lattelecom un LMT.