brilles ikona
teksta izmers ikona
adrese ikona Krišjāņa Valdemāra 31, Rīga, LV-1887

PA aicina izvērtēt iespēju atstāt Daugavgrīvas cietoksni valsts īpašumā

VAS „Privatizācijas aģentūra” (PA) aicina valsts institūcijas atkārtoti izvērtēt Daugavgrīvas cietokšņa (nekustamais īpašums Rīgā, Flotes ielā 1B) privatizācijas nepieciešamību un iespēju atstāt valsts īpašumā valsts nozīmes arhitektūras pieminekli. PA šādu aicinājumu ir nosūtījusi Kultūras, Aizsardzības un Satiksmes ministrijām, Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijai un valsts aģentūrai „Latvijas kara muzejs”. Daugavgrīvas cietoksnis saskaņā ar Kultūras ministrijas rīkojumu ir apstiprināts par valsts nozīmes arhitektūras pieminekli.

Ar 2000.gada 30.augusta Ministru kabineta (MK) lēmumu Daugavgrīvas cietoksnis tika nodots privatizācijai. Daugavgrīvas cietoksnis jau pirms privatizācijas uzsākšanas bija iznomāts. Nomas līgumu uz 49 gadiem noslēdza Aizsardzības ministrijas akciju sabiedrība "Aizsardzības īpašuma fonds” ar  SIA „Aumeistaru muiža”. Pēc nekustamā īpašuma pārņemšanas nomas līgums palika spēkā un bija saistošs PA.

Jau iepriekš PA valde secināja, ka nomnieks nepilda līguma nosacījums un pieņēma lēmumu ar  2010.gada 3.septembri izbeigt nekustamā īpašuma Rīgā, Flotes ielā 1B ilgtermiņa nomas līgumu ar SIA “Aumeisteru muiža”. Šobrīd notiek tiesvedība par nomas līguma atcelšanu. Tikšanās laikā, kurā piedalījās PA, Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas (VKPAI), sabiedriskās organizācijas „Koalīcija dabas un kultūras mantojuma aizsardzībai” un nomnieka SIA „Aumeisteru muiža” pārstāvji, tikšanās dalībnieki konstatēja, ka nomnieks kultūras pieminekli neuztur pienācīgā kārtībā. Tāpat tika konstatēts, ka ieilgušās tiesvedības šobrīd neļauj PA aktīvi rīkoties un bez tiesas lēmuma izlikt nomnieku no cietokšņa telpām.

PA uzskata, ka nomas līguma izbeigšana neatrisinās kultūras pieminekļa uzturēšanas un saglabāšanas problēmas. Kā viens no iespējamiem risinājumiem ir privatizācijas procesa izbeigšana un cietokšņa nodošana kādai no valsts institūcijām, kas to varētu attīstīt atbilstoši tā statusam. Tāpēc PA ir vērsusies Kultūras, Aizsardzības un Satiksmes ministrijās, Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijā un valsts aģentūrā „Latvijas kara muzejs” ar lūgumu atkārtoti izvērtēt iespēju valstij pārņemt īpašumā kultūras pieminekli. Privatizācijas rezultātā  kultūras pieminekļa nonākšana privātīpašnieka rokās ierobežos turpmākās iespējas ietekmēt īpašnieka rīcību ar kultūras pieminekli, nodrošināt tā pieejamību sabiedrībai un tā attīstību atbilstoši noteiktajam statusam.

Vēsture

  • Aizsardzības ministrijas  akciju sabiedrība "Aizsardzības īpašuma fonds" 1999.gada 7.jūnijā noslēdz nomas līgumu ar SIA “Aumeisteru muiža” uz 49 gadiem.
  • 2000.gada 30.augustā ar Ministru kabineta (MK) lēmumu Daugavgrīvas cietoksnis (nekustamais īpašums Rīgā, Flotes ielā 1 B) tika nodots privatizācijai. 
  • PA nekustamo īpašumu pārņēma no Aizsardzības ministrijas 2000.gada 26.oktobrī. Pēc pārņemšanas nomas līgums palika spēkā un bija saistošs PA.
  • 2010.gada 3.septembrī PA valde pieņem lēmumu izbeigt nekustamā īpašuma Rīgā, Flotes ielā 1B ilgtermiņa nomas līgumu ar SIA “Aumeisteru muiža”. 
  • 2010.gada 1.oktobrī SIA “Aumeisteru muiža” cēla Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesā prasību pret PA par tās valdes 2010.gada 3.septembra lēmuma par nomas līguma izbeigšanu atcelšanu, nomas maksas noteikšanu un nomas līguma ierakstīšanu zemesgrāmatā. Tiesvedība bija apturēta, bet pēc PA lūgumu ir atjaunota un lietas izskatīšana nolikta uz 2013.gada 11.decembri.
  • Tiesvedība SIA „Aumeisteru muiža” prasībā  par nomas maksas noteikšanu un PA pretprasībā par parāda piedziņu ir pabeigta. Augstākās tiesas Senāts atteica ierosināt kasācijas tiesvedību un ir stājies spēkā apgabaltiesas spriedums ar kuru no SIA „Aumeisteru muiža” ir piedzīts parāds.