brilles ikona
teksta izmers ikona
adrese ikona Krišjāņa Valdemāra 31, Rīga, LV-1887

PA darbinieki saņem EM Atzinības rakstu

Ekonomikas ministrija (EM) piešķīrusi Atzinības rakstus VAS „Privatizācijas aģentūras” (PA) darbiniecēm Dainai Prūsei un Lienītei Dzimtajai-Zemītei, novērtējot augsto profesionalitāti un nozīmīgo ieguldījumu privatizācijas procesa nodrošināšanā.

PA valdes priekšsēdētājs Ansis Spridzāns: „Šogad pirmo reizi Privatizācijas aģentūras darbinieki saņem Ekonomikas ministrijas Atzinības rakstu. Paveiktā darba kvalitāte un profesionālisms ir aģentūras darba pamatā un tikai tā var nodrošināt, ka tiek sasniegti uzliktie mērķi privatizācijas procesa pabeigšanā. Svarīgi ir novērtēt katra darbinieka ieguldījumu un īpaši atzīmēt tos, kas ar savu darbu ir devuši atzīstamu pienesumu privatizācijas sarežģīto jautājumu sekmīgā risināšanā.”

EM Atzinības raksts tiek piešķirts, lai izteiktu atzinību par augstu profesionalitāti, izciliem darba rezultātiem, sasniegumiem nozares attīstībā, kā arī ilggadēju, pašaizliedzīgu darbu un nozīmīgu ieguldījumu nozares attīstības veicināšanā.

Daina Prūse nodrošina un organizē PA sadarbību ar vairākām PA turējumā esošām kapitālsabiedrībām, t.sk. Lattelecom, LMT, Latvijasmernieks.lv, Jelgavas siltumtīkla uzņēmums (JSU) un vairākām citām. D.Prūse šogad organizēja JSU valsts akciju paketes pārdošanas procesu. Īpaši jāuzsver D.Prūses paveiktais sekmīgā Lattelecom valsts kapitāla daļu pārvaldības nodrošināšanā, regulāri izvērtējot un sagatavojot visus nepieciešamos dokumentus, t.sk. Ministru kabineta (MK) ziņojumus un protokollēmumus, kas izriet no Lattelecom Jumta līguma. D.Prūse sadarbībā ar EM aktīvi piedalās arī jaunā likumprojekta "Publisko personu kapitāla daļu pārvaldības likums" izstrādē.

Lienīte Dzimtā – Zemīte kopš 1996.gada strādā PA. Viņas darba pienākumi ir saistīti ar nepieciešamo dokumentu sagatavošanu valsts īpašuma objektu nodošanai privatizācijai, kas tiek virzīti izskatīšanai MK, privatizācijai nodoto valsts īpašuma objektu privatizācijas procesu organizēšanu un valsts īpašuma objektu privatizācijas noteikumu sagatavošanu. Darba gaitā uzkrātā pieredze un zināšanas ļauj L.Dzimtajai-Zemītei risināt sarežģītus ar objektu privatizācijas procesa virzību saistītus jautājumus. L.Dzimtā-Zemīte darbā demonstrē augstu profesionalitāti, neizsīkstošas darba spējas un pozitīvas rakstura īpašības attiecībās ar kolēģiem.