brilles ikona
teksta izmers ikona
adrese ikona Krišjāņa Valdemāra 31, Rīga, LV-1887

PA informēs klientus par maksājumiem eiro

Sākot no 2013.gada 1.oktobra VAS „Privatizācijas aģentūra” (turpmāk – PA) privatizācijas līgumos norādīs maksājumu summas gan latos, gan eiro. Tā kā daudzi līgumi tiek slēgti izmantojot iespēju veikt atlikto maksājumu, tad PA norādīs maksājamās summas abās valūtās, lai pēc pārejas uz eiro klientam būtu skaidrs veicamo maksājumu apmērs. Klientu ērtībai PA mājaslapā ir izveidots „Eiro kalkulators” ar kura palīdzību var veikt indikatīvu maksājamo summu pārrēķinu no latiem uz eiro. Līdz 1.janvārim PA kā iepriekš norēķinus veiks latos.

Šobrīd PA veic nepieciešamos priekšdarbus, lai no 1.janvāra pārietu uz norēķiniem eiro. Papildus aktuālajiem maksājumiem,  kas saistīti ar privatizācijas līgumu slēgšanu, PA veic privatizācijas sertifikātu uzskaiti, kā arī nodrošina atlikto maksājumu saņemšanu saskaņā ar iepriekš noslēgtajiem privatizācijas līgumiem.

Pārejai uz norēķiniem eiro PA ir jāveic būtiskas izmaiņas grāmatvedības sistēmā, privatizēto objektu datu bāzēs un PA normatīvo atskaitījumu sistēmā. Ņemot vērā PA darbības finansēšanas kārtību, kas balstās uz normatīvajiem atskaitījumiem no objektu privatizācijas, šobrīd būtiskākās izmaiņas veicamas normatīvo atskaitījumu uzskaites programmatūrā. Esošā programmatūra ir specifiski veidota PA vajadzībām un līdz ar to nepieciešamas veikt sistēmas pārprogrammēšanu, kas sastāda lielāko pārejas uz eiro izdevumu daļu. Grāmatvedības sistēmai tiek izmantota standartizēta programmatūra un tiks lietota jauna programmas versija, kas sāks strādāt no 1.janvāra. Kopumā PA plānotās papildus izmaksas eiro ir 18 065 lati, ko veido sistēmu pārprogrammēšana un esošo programmu versiju atjaunošana.

Pāreja uz eiro PA klientiem papildus neērtības nesagādās. No jauna slēdzamajos līgumos privatizācijas maksājumi tiks norādīti arī eiro. Savukārt, attiecībā uz iepriekš noslēgtajiem līgumiem, kur maksājumi vēl tiek veikti, klienti tiks informēti par izmaiņām un maksājamajām summām eiro. Klientu ērtībai PA mājaslapā ir izveidots „Eiro kalkulators” ar kura palīdzību var veikt indikatīvu maksājamo summu pārrēķinu no latiem uz eiro. PA kontroles procesā atrodas 1286 iepriekš noslēgti objektu pirkuma līgumi par kuriem tiek veikti maksājumi.

PA portfelī uz 2013.gada 31.martu bija 1590 dzīvokļu īpašumi, 384 dzīvojamās mājas, 50 valsts īpašuma objekti, 696 zemesgabali, kapitāla daļas 10 sabiedrībās, kā arī bezmantinieku kapitāla daļas 43 kapitālsabiedrībās. PA uz 2013.gada 31.martu veic 1286 iepriekš noslēgto pirkuma līgumu nosacījumu kontroles izpildi un ir iesaistīta ap 192 tiesu lietās. PA ir trīs meitas sabiedrības – AS „Citadele banka”, AS „Reverta” un SIA „Hipotēku bankas nekustamā īpašuma aģentūra”.