brilles ikona
teksta izmers ikona
adrese ikona Krišjāņa Valdemāra 31, Rīga, LV-1887

PA izsolēs dzīvokļu cenas pieaug pat trīskārt

VAS „Privatizācijas aģentūra” (PA) organizētajās valsts dzīvokļu izsolēs lielās pircēju intereses dēļ vairāku dzīvokļu sākotnējā cena ir pieaugusi vairāk nekā trīs reizes. Piemēram, par dzīvokli Tārgales pagastā, Ventspils novadā, izsoles uzvarētājs bija gatavs maksāt 5340 latus. Izsoles sākuma cena bija noteikta 1500 lati. Savukārt, dzīvokli Indriķa ielā, Rīgā, izdevās nosolīt par 7500 latiem, sākuma cenai esot 2300 lati.

PA valdes priekšsēdētājs Ansis Spridzāns: „Dzīvokļu privatizācijas process ir iegājis noslēguma fāzē, lai arī ir atsevišķi sarežģīti objekti, kuru privatizācija tiek risināta Rīgā un citās lielajās pilsētās, aģentūrai pamatā nākas nodarboties ar dzīvokļu privatizāciju reģionos. Aģentūras nesenā vadības maiņa ir ļāvusi pārskatīt arī iesīkstējušos vadības procesus privatizācijas lietās. Lai arī atsevišķas iepriekšējās vadības kļūdas un iespējamās ļaunprātības var neizdoties labot, esmu pārliecināts, ka aģentūras kolektīvs kopumā ir gatavs pārmaiņām. ”

Kopš 2009.gada 1.jūlija PA veic dzīvojamo māju privatizācijas pabeigšanas darbības, kā arī vairākas citas likvidētās Būvniecības, enerģētikas un mājokļu aģentūras funkcijas, tajā skaitā valsts dzīvokļu un dzīvojamo māju privatizāciju, atsavināšanu un pārvaldīšanu līdz to nodošanai pašvaldībām vai dzīvokļu īpašniekiem. PA regulāri izsolēs piedāvā iegādāties valsts īpašumā esošus nekustamos īpašumus, tai skaitā dzīvokļus un dzīvojamās mājas. Otrajā pusgadā kopumā ir notikušas desmit veiksmīgas dzīvokļu un dzīvojamo māju izsoles. Šobrīd izsolēs PA piedāvā iegādāties 15 dzīvokļus un citus nekustamos īpašumus. Nekustamie īpašumi atrodas gan Rīgā, gan arī citur Latvijā. Plašāka informācija ir pieejama PA mājas lapā un lielākajos nekustamā īpašuma portālos.

Kopumā uz 2012.gada 8.oktobri PA valdījumā ir 1834 dzīvokļu īpašumi un 437 dzīvojamās mājas, kas atrodas visā Latvijas teritorijā. PA darbības pabeigšanas stratēģija paredz, ka dzīvokļus, kurus īrnieki nevēlēsies privatizēt, plānots nodot pašvaldībām. Ja pašvaldības atsakās pārņemt neprivatizētos dzīvokļus, tie jānodod pārvaldīšanā VAS „Valsts nekustamie īpašumi” (VNĪ). Tāpat pašvaldībām vai citai valsts institūcijai tiks nodotas apsaimniekošanā mājas, kuras dzīvokļu īpašnieki nebūs pārņēmuši valdījumā.