brilles ikona
teksta izmers ikona
adrese ikona Krišjāņa Valdemāra 31, Rīga, LV-1887

PA izsolēs veiksmīgi pārdod vairākus nekustamos īpašumus

VAS „Privatizācijas aģentūra” (PA) 2013.gada 6.septembrī izsolē veiksmīgi pārdeva nekustamo īpašumu Zeļļu ielā 6A, Limbažos. Trīs pretendentu konkurencē izsoles sākotnējā cena pieauga vairāk kā divas reizes un nekustamais īpašums tika pārdots par LVL 2582. Īpašums sastāv no zemesgabala ar kopējo platību 0,1312 ha un darbnīcas ar piebūvēm ar kopējo platību 197,3 m2.

Savukārt, 2013.gada 30.augustā izsolē sekmīgi tika pārdots nekustamais īpašums Piedrujas ielā 7A, Rīgā.  Nekustamais īpašums sastāv no zemesgabala ar kopējo platību 13 065 m2 un četrām ēkām. Pircējs apņēmās samaksāt izsoles cenu LVL 379 794. Papildus nosacītajai cenai pircējam jāapmaksā izdevumi, kas uz 2013.gada 28.jūniju ir LVL 31 123,05 apmērā. Saistību apjoms tiks precizēts uz pirkuma līguma noslēgšanas dienu.