brilles ikona
teksta izmers ikona
adrese ikona Krišjāņa Valdemāra 31, Rīga, LV-1887

PA maijā pārdod nek. īpaš. par gandrīz miljonu latu

VAS „Privatizācijas aģentūra” (PA) maijā ir noslēgusi zemes, dzīvokļu un nekustamo īpašuma pirkuma līgumus kopsummā par 949 331 latu. Lielākos ieņēmumus ir devusi Rīgā atrodošos nekustamo īpašumu pārdošana Ūdeļu ielā 30, Pērnavas ielā 70 un Linezera ielā 5.

Izsolēs tika piedāvāts iegādāties nekustamos īpašumus Pērnavas ielā 70, Linezera ielā 5 un Ūdeļu ielā 30. Īpašumus Pērnavas ielā 70 un Linezera ielā 5 tika piedāvāts iegādāties atkārtotās izsolēs.  Uz nekustamo īpašumu izsolēm Pērnavas ielā 70 un Linezera ielā 5 pieteicās pa vienam pretendentam. Atbilstoši privatizācijas noteikumiem īpašums Pērnavas ielā 70 tika pārdots SIA „Narvas Investment” kā vienīgajam pretendentam par izsoles sākumcenu 462 520 lati. Arī nekustamo īpašumu Linezera ielā 5 iegādājās vienīgais pretendents SIA „Mets Investment” par izsoles sākumcenu 163 495 lati. Samaksa par īpašumiem noteikta 100% latos.

Interesi iegādāties īpašumu Ūdeļu ielā 30 apliecināja četri pretendenti. Nekustamā īpašuma Ūdeļu ielā 30 izsoles sākumcena bija noteikta 115 000 lati. Vairāksolīšanā par izsoles uzvarētāju tika atzīts SIA „Juglas Investment”. Izsoles uzvarētājs apņēmās samaksāt 230 000 latus, kas divas reizes pārsniedz izsoles sākumcenu. Samaksa noteikta 100% latos. Nekustamo īpašumu veido zemesgabals ar kopējo platību 6587 m2. Īpašu investoru interesi nekustamais īpašums izraisīja, jo atrodas Juglas ezera krastā un zemesgabalā ir atļauta divstāvu apbūve ar apbūves intensitāti līdz 50%.

Bez jau minētajiem pirkuma līgumiem PA maijā ir noslēgusi zemesgabala pārdošanas līgumu Tumes ielā 25, Rīgā, kas pārdots pirmpirkuma tiesīgajam pretendentam akciju sabiedrībai „Dzintars” par summu 70448 lati, samaksu veicot 60% latos, bet 40% īpašuma kompensācijas sertifikātos. Citi pārdošanas līgumi slēgti par dzīvokļu un apbūvētu zemesgabalu iegādi.

PA informāciju par nekustamo īpašumu piedāvājumu ievieto mājas lapā un lielākajos nekustamo īpašumu portālos. Īpaša interese portālos ir par piedāvājumā esošajiem dzīvokļiem. PA šobrīd strādā pie jaunas mājas lapas, kurā informācija par nekustamo īpašumu izsolēm interesentiem tiks piedāvāta pārskatāmākā un saistošākā veidā.