brilles ikona
teksta izmers ikona
adrese ikona Krišjāņa Valdemāra 31, Rīga, LV-1887

PA nepārdotās valsts kapitāla daļas nodos centralizētajam pārvaldniekam

Saskaņā ar VAS „Privatizācijas aģentūra” (PA) darbības izbeigšanas stratēģiju valsts kapitāla daļu pārvaldību PA veiks līdz 2014.gada beigām un pēc tam nepārdotās valsts kapitāla daļas tiks nodotas jaunveidojamam Valsts kapitāla daļu pārvaldības birojam.

Ministru kabinets (MK) šī gada 28.maijā atbalstīja Ekonomikas ministrijas izstrādāto Publisko personu kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības likumprojektu. Latvijā tiks veidots daļēji centralizēts valsts kapitālsabiedrību pārvaldības modelis, 2014.gada sākumā izveidojot Valsts kapitāla daļu pārvaldības biroju. Birojam pakāpeniski pārvaldībā tiks nodotas valsts kapitāla daļas, tajā skaitā PA nepārdotās valsts kapitāla daļas. Jaunveidojamais birojs būs atbildīgs par valsts kapitālsabiedrību pārraudzību un korporatīvās pārvaldības principu ieviešanu, izstrādās efektīvas pārvaldības vadlīnijas, izvērtēs kapitālsabiedrību sasniegtos finanšu mērķus, koordinēs valdes un padomes locekļu atlasi, kā arī nodrošinās informācijas pieejamību par valsts līdzdalību kapitālsabiedrībās un to pārvaldīšanas rezultātiem.

PA galvenais projektu vadītājs Andris Grafs: „Viens no kapitāla daļu pārvaldības reformas uzstādījumiem ir centralizēts un caurspīdīgs valsts kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu atlases process, nodrošinot profesionāļu iecelšanu attiecīgajos amatos. Šāda pieredze pēdējo gadu laikā PA ir uzkrāta, un to varētu izmantot Valsts kapitāla daļu pārvaldības birojs, tajā skaitā PA izveidoto potenciālo padomes locekļu kandidātu sarakstu”.

PA savā darbībā jau iepriekš ir vadījusies pēc Publisko personu kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības likumprojektā ietvertajiem labas korporatīvas pārvaldības principiem. Atbilstoši likumprojektā noteiktajam SIA „Lattelecom” (Lattelecom) un SIA „Latvijas Mobilais Telefons” (LMT) padomes locekļu atlasei un izvērtēšanai PA tika  izveidota Nomināciju komiteja, kas pēc profesionalitātes un kompetences kritērijiem atlasīja padomes locekļu kandidātus. Padomes locekļu atlasi, ievērojot  labas pārvaldības principus, PA izmantoja arī AS „Citadele banka” un AS „Rīgas Siltums” padomes locekļu atlasē. Nomināciju komitejā darbojās PA un nozaru ministriju pārstāvji, bet novērotāja statusā piedalījās sabiedrība par atklātību „Delna”.

„Īpaši jāuzsver arī tas, ka valsts kapitālsabiedrību darbībā pēc iespējas ātrāk jāievieš OECD atzītie un MK atbalstītie korporatīvās pārvaldības principi. Valstij jānosaka katra uzņēmuma vispārējie stratēģiskie mērķi, kuri būs par pamatu uzņēmumu trīs gadu darbības stratēģijām. Šāds rīks ļaus sabalansēt finanšu mērķus un nozaru politikas īstenošanu ietekmējošos nefinanšu mērķus, piemēram, sniegto pakalpojumu pieejamību. Valsts kapitālsabiedrību pārvaldības reforma paredz izskaust gadījumus, kad valsts vai pašvaldība var pieņemt ar publiskas personas komercdarbības principiem konfliktējošus lēmumus, tādējādi iesaistoties biznesā, kur nepastāv tirgus nepilnība. Reforma paredz izmaiņas arī informācijas atklātības jomā – tiek paredzēts publiskot datus par katras valsts kapitālsabiedrības mērķiem, rezultātiem un darbību, kā arī padarīt pieejamus uzņēmumu pārskatus ceturkšņa un gada griezumā.”, tā A.Grafs.

Uz 2013.gada 31.martu PA turējumā bija valsts kapitāla daļas 10 kapitālsabiedrībās, no tām 4 maksātnespējīgās sabiedrībās. PA turējumā esošo valsts kapitāla daļu portfelis pakāpeniski samazinās. Šogad ir pārdotas akciju sabiedrības „Latgales enerģētika” valsts kapitāla daļas, kas veidoja 1,7% no sabiedrības pamatkapitāla jeb 50 akcijas. Izmantojot Komerclikumā un sabiedrības statūtos noteiktās pirmpirkuma tiesības, kapitāla daļas iegādājās uzņēmuma akcionāri, par tām samaksājot 15 000 latu. Šogad plānots arī pārdot akciju sabiedrības „Nagļi” Latvijas valstij piederošos 7,6% pamatkapitāla jeb 39 111 akcijas. Vērtīgākās valsts kapitāla daļas PA turējumā ir Lattelecom, kur valstij pieder 51% kapitāla daļu, un LMT, kur valstij tieši pieder 5% kapitāla daļu un netieši vēl 34,73% kapitāla daļu (SIA „Lattelecom” un VAS „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” līdzdalību).