brilles ikona
teksta izmers ikona
adrese ikona Krišjāņa Valdemāra 31, Rīga, LV-1887

PA noslēdz HipoNĪA pirkuma līgumu

VAS „Privatizācijas aģentūra” (PA) ir noslēgusi sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Hipotēku bankas nekustamā īpašuma aģentūra” (HipoNĪA) kapitāla daļu pirkuma līgumu ar valsts akciju sabiedrību „Latvijas Hipotēku un zemes banka” (Hipotēku banka). Pirkuma līgums noslēgts, izpildot Ministru kabineta lēmumu par HipoNĪA kapitāla daļu atsavināšanu PA, kas pieņemts saskaņā ar iepriekš apstiprināto koncepciju „Par valsts akciju sabiedrības „Latvijas Hipotēku un zemes banka” pārveidi par attīstības banku”.

HipoNĪA papildinās PA pārvaldāmo aktīvu portfeli, kas ietver arī AS „Citadele banka” (Citadele banka) un AS „Reverta” (Reverta) akcijas. PA kā valsts aktīvu pārvaldītājam ir uzkrāta nozīmīga pieredze, īpaši pārraugot Reverta darbību, kas saskaņā ar restrukturizācijas plānu veic bijušās Parex bankas problemātisko aktīvu izstrādi. Līdz ar to kopumā PA pārvaldīs esošo vai bijušo banku aktīvus vairāk kā 2 miljardu latu vērtībā.

PA valdes priekšsēdētājs Ansis Spridzāns: „Privatizācijas aģentūra ir pierādījusi sevi kā profesionālu valsts aktīvu pārvaldītāju. Problemātisko aktīvu pārvaldīšana ir īpašs izaicinājums un prasa gan pieredzi, gan zināšanas, lai no portfeļa tiktu atgūts maksimāls līdzekļu apjoms. HipoNĪA saturiski papildina aktīvu portfeli ar ko PA jau šodien strādā, kas ļaus arī PA efektīvāk izmantot savu kapacitāti”.

Hipotēku bankas valdes priekšsēdētājs Rolands Paņko: „HipoNĪA nodošana Privatizācijas aģentūrai pilnībā atbilst uzdevumam pārtraukt Hipotēku bankas komerciālās aktivitātes. Līdz ar to Hipotēku banka visu savu darbību fokusēs uz tautsaimniecībai būtiskiem virzieniem – mazo un vidējo uzņēmumu finansēšanu, uzņēmējdarbības uzsākšanas veicināšanu, infrastruktūras attīstīšanu un citiem nacionālās attīstības projektiem valdības apstiprinātu programmu ietvaros.”

Atbilstoši pirkuma līgumam PA iegādāsies 100% HipoNĪA kapitāldaļas.  Ņemot vērā, ka darījums notiek starp divām organizācijām, kas 100% pieder Latvijas valstij, darījuma summa tika noteikta - viens lats. Valsts kase izsniegs aizdevumu HipoNĪA, pārfinansējot šobrīd saņemto aizdevumu no Hipotēku bankas.

HipoNĪA nodarbojas ar no Hipotēku bankas pārņemto problemātisko aktīvu pārvaldīšanu. Uz 2013.gada 30.aprīli kopējais aktīvu apjoms ir 72,20 milj. Ls, tai skaitā iegādātie aizdevumi 34,58 milj. Ls un ieguldījuma īpašumi 35,43 milj. Ls. HipoNĪA portfelī ir aptuveni 900 nekustamā īpašuma vienību un tā apkalpo aptuveni 1500 aizņēmējus. Vairāk kā 70% HipoNĪA pārņemto nekustamo īpašumu atrodas ārpus Rīgas robežām. HipoNĪA jaunus aizdevumus neizsniegs, bet tās darbība būs vērsta uz maksimālu līdzekļu apjoma atgūšanu no izstrādājamā portfeļa.

Iepriekš FM informēja, ka par atlikušajām Hipotēku bankas komercdaļām no privāto investoru puses tika saņemti neapmierinoši zemas cenas piedāvājumi, tāpēc valdība atbalstīja HipoNĪA kapitāla daļu atsavināšanu PA. Hipotēku bankas komercdaļas tiek pārdotas, realizējot valdības 2011.gadā apstiprināto Hipotēku bankas komercdaļas pārdošanas stratēģiju. Jau  2009.gadā valdība nolēma, ka līdz 2013.gada beigām tiks pārtraukta Hipotēku bankas komercdarbība, lai nākotnē koncentrētos tikai uz attīstības institūcijas uzdevumiem.