brilles ikona
teksta izmers ikona
adrese ikona Krišjāņa Valdemāra 31, Rīga, LV-1887

PA noslēdz līgumu par SIA „Latvijasmernieks.lv” valsts kapitāla daļu pārdošanu

VAS „Privatizācijas aģentūra” (PA) ir noslēgusi nomaksas pirkuma līgumu, pārdodot SIA „Latvijasmernieks.lv” (bijusī VSIA „Latvijas Valsts mērnieks”) 100% pamatkapitāla daļas par 200 000 latu.  

Uzņēmuma 100% jeb 571 900 pamatkapitāla daļas PA piedāvāja iegādāties atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli vienā paketē. Kā vienīgais pretendents uz atkārtoti izsludināto izsoli pieteicās SIA „TERRA standart”, kuras dibinātāji ir SIA „Latvijasmernieks.lv” vadība. Izsoles sākumcena tika noteikta 200 000 latu, kas arī ir pirkuma cena.

Atbilstoši pārdošanas noteikumiem SIA „TERRA standart” ir veikusi pirmo iemaksu 25% jeb 50 000 latu apmērā no pirkuma cenas, savukārt atlikušās summas 150 000 latu apmērā apmaksa jāveic piecu gadu nomaksas termiņā.

Ar Ministru kabineta 2011.gada 28.septembra rīkojumu Nr.494 SIA "Latvijasmernieks.lv" 100% valsts kapitāla daļas tika nodotas atsavināšanai un valsts līdzdalības izbeigšana uzņēmumā pilnībā atbilst valsts kapitāla daļu pārvaldības reformu plāna mērķiem.

Par uzņēmumu

SIA „Latvijasmernieks.lv" ir vadošais Latvijas uzņēmums zemes kadastrālajā uzmērīšanā, kas nodarbojas ar zemes ierīcību un mērniecību, nodrošinot pilnu mērniecības darbu servisu visā Latvijas teritorijā. Papildus pamatdarbībai pagājušā gadā uzņēmums ir uzsācis piedāvāt klientiem derīgo izrakteņu karjeru izstrādes projektu sagatavošanu, inženiertīklu projektēšanu, kā arī citus pakalpojumus, kas saistīti ar ģeodēzisko izpēti. 

SIA „Latvijasmernieks.lv” ir 20 mērniecības biroji visā Latvijas teritorijā. Uz 2012.gada 1.oktobri ir nodarbināti 113 darbinieki. Uzņēmuma darbinieki ir ieguvuši sertifikātus zemes kadastrālās uzmērīšanas darbu (39 sertifikāti), zemes ierīcības darbu (28 sertifikāti) un ģeodēziskos darbu (20 sertifikāti) veikšanai. Kopumā uzņēmumā nodarbinātajiem ir izsniegti 87 profesionālo kvalifikāciju apliecinoši sertifikāti.