brilles ikona
teksta izmers ikona
adrese ikona Krišjāņa Valdemāra 31, Rīga, LV-1887

PA pabeidz HipoNĪA iegādes darījumu

VAS „Privatizācijas aģentūra” (turpmāk - PA) saskaņā ar iepriekš noslēgto sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Hipotēku bankas nekustamā īpašuma aģentūra” (turpmāk – HipoNĪA) kapitāla daļu pirkuma līgumu ir pabeigusi iegādes darījumu un kļuvusi par 100% kapitāla daļu īpašnieci. Pirkuma līgums tika noslēgts, izpildot Ministru kabineta lēmumu par HipoNĪA kapitāla daļu atsavināšanu PA, kas pieņemts saskaņā ar iepriekš apstiprināto koncepciju „Par valsts akciju sabiedrības „Latvijas Hipotēku un zemes banka” pārveidi par attīstības banku”.

HipoNĪA nodarbojas ar no valsts akciju sabiedrības „Latvijas Hipotēku un zemes banka” (turpmāk - Hipotēku banka) pārņemto problemātisko aktīvu pārvaldīšanu. Uz 2013.gada 30.aprīli kopējais aktīvu apjoms ir 72,20 milj. Ls, tai skaitā iegādātie aizdevumi 34,58 milj. Ls un ieguldījuma īpašumi 35,43 milj. Ls. HipoNĪA portfelī ir aptuveni 900 nekustamā īpašuma vienību un tā apkalpo aptuveni 1500 aizņēmējus. Vairāk kā 70% HipoNĪA pārņemto nekustamo īpašumu atrodas ārpus Rīgas robežām. HipoNĪA jaunus aizdevumus neizsniegs, bet tās darbība būs vērsta uz maksimālu līdzekļu apjoma atgūšanu no izstrādājamā portfeļa.

PA Komercdarbības dienesta vadītājs Vladimirs Loginovs: „Privatizācijas aģentūra ir uzkrājusi nozīmīgu pieredzi banku aktīvu pārvaldībā. Šobrīd jāizvērtē, kā efektīvāk nodrošināt HipoNĪA kapitāla daļu pārvaldību, iespējams veicot sinerģiju ar PA un tās pārvaldībā esošo uzņēmumu Reverta”.

Ņemot vērā, ka HipoNĪA pārvaldījumā esošais aktīvu portfelis šobrīd ir ievērojumi palielinājies, un, lai PA varētu efektīvāk pārņemt un pārvaldīt HipoNĪA kapitāla daļas, ir nepieciešams palielināt HipoNĪA valdes locekļu skaitu līdz trīs valdes locekļiem. Uzņēmuma dalībnieku sapulce nolēma, ka līdz izvērtējuma pabeigšanai par optimālo turpmāko HipoNĪA pārvaldības modeli, uzņēmuma valdes priekšsēdētāja amatu saglabās Mārtiņš Muižnieks un papildus uzņēmuma valdē darbosies PA pārstāvji Ansis Spridzāns un Vladimirs Loginovs. Pēc tam tiks pieņemts lēmums par optimālo valdes locekļu skaitu un nomināciju komiteja veiks valdes locekļu amatu kandidātu atlasi.

Hipotēku bankas komercdaļas tika pārdotas, realizējot valdības 2011.gadā apstiprināto Hipotēku bankas komercdaļas pārdošanas stratēģiju. Jau  2009.gadā valdība nolēma, ka līdz 2013.gada beigām tiks pārtraukta Hipotēku bankas komercdarbība, lai nākotnē koncentrētos tikai uz attīstības institūcijas uzdevumiem.

HipoNĪA papildinās PA pārvaldāmo aktīvu portfeli, kas ietver arī AS „Citadele banka” (Citadele banka) un AS „Reverta” (Reverta) akcijas. PA kā valsts aktīvu pārvaldītājam ir uzkrāta nozīmīga pieredze, tai skaitā pārraugot Reverta darbību, kas saskaņā ar restrukturizācijas plānu veic bijušās Parex bankas problemātisko aktīvu izstrādi.