brilles ikona
teksta izmers ikona
adrese ikona Krišjāņa Valdemāra 31, Rīga, LV-1887

PA piedāvā tās pamatdarbību pabeigt līdz 2014.gada beigām

VAS „Privatizācijas aģentūra” (PA) ir iesniegusi Ekonomikas ministrijai darbības izbeigšanas stratēģijas projektu, kurā kā galvenais mērķis ir noteikts pabeigt PA organizēto privatizācijas procesu līdz 2014.gada beigām, profesionāli un efektīvi veicot PA portfeļa izstrādi ar sabalansētu resursu izmantošanu. Noteiktajā termiņā plānots būtiski samazināt PA privatizācijai nodoto īpašumu portfeli, paralēli strādājot pie ilgtermiņa funkciju nodošanas citām institūcijām. PA darbības izbeigšanas stratēģiju paredzēts izskatīt Ministru kabinetā.

PA valdes priekšsēdētājs A.Spridzāns: „Sagatavotais stratēģijas projekts paredz pabeigt PA uzsāktās privatizācijas darbības līdz 2014.gada beigām. Sekmīgu stratēģijas ieviešanu noteiks ne tikai PA darbība portfeļa izstrādē, bet izaicinājums būs noteiktajā termiņā sagatavot un apstiprināt nepieciešamos likumu grozījumus, kā arī vienoties ar partnerinstitūcijām par koordinētu un efektīvu PA ilgtermiņa funkciju pārņemšanu”.

Saskaņā ar sagatavoto stratēģijas projektu PA darbības izbeigšana plānota trīs posmos. Pirmais posms noslēgsies 2014.gadā beigās, kad jāpabeidz ir uzsāktās valsts dzīvokļu, dzīvojamo māju, zemes un īpašuma objektu privatizācijas darbības. Otrais posms paredz 2015.gada pirmajā pusē veikt PA reorganizāciju, ilgtermiņa funkcijas nododot citām institūcijām. Pēc reorganizācijas piedāvāts saglabāt kapitālsabiedrības juridisko statusu, lai nodrošinātu AS „Citadele banka” (ja līdz tam akcijas vēl nav pārdotas) un AS „Reverta” akciju pārvaldības un atsavināšanas funkciju veikšanu. Pēc šī uzdevuma pabeigšanas kapitālsabiedrība tiks likvidēta, kas ir PA darbības izbeigšanas trešais posms. Lēmumu par PA likvidāciju pieņems Ministru kabinets.

Šobrīd galvenās PA veicamās funkcijas ir valsts dzīvokļu un dzīvojamo māju, valsts īpašuma objektu, zemes un valsts kapitāla daļu privatizācija, atsavināšana un pārvaldīšana. Papildus pamatfunkcijām PA veic privatizācijas sertifikātu uzskaiti un darījumu informācijas apkopošanu, noslēgto līgumu nosacījumu un maksājumu izpildes kontroli, veic darbības valsts līdzdalības nodrošināšanai ogļūdeņražu ieguvē. Katram no šīm funkcijām stratēģijas projektā paredzēts risinājums vai nu procesa pabeigšanai, vai funkcijas pēctecības nodrošināšanai, tās nododot citām institūcijām.

PA portfeļa stāvoklis ir dinamisks, jo tas samazinās, veicot īpašuma objektu privatizāciju un atsavināšanu, bet vienlaikus PA portfeli papildina īpašumi, kurus PA pārņem savā valdījumā vai turējumā atbilstoši Ministru kabineta nolēmumiem. PA ir trīs meitas sabiedrības – AS „Citadele banka”, AS „Reverta” un SIA „Latvijas Starptautiskā šķīrējtiesa”. PA portfelī uz 01.11.2012. bija 1736 dzīvokļu īpašumi, 420 dzīvojamās mājas, 54 valsts īpašuma objekti, 707 zemesgabali, 20 kapitālsabiedrības, kā arī bezmantinieku kapitāla daļas 43 kapitālsabiedrībās. PA uz 01.11.2012. veic 1335 iepriekš noslēgto pirkuma līgumu nosacījumu kontroles izpildi un ir iesaistīta ap 200 tiesu lietās.