brilles ikona
teksta izmers ikona
adrese ikona Krišjāņa Valdemāra 31, Rīga, LV-1887

PA sagatavos ziņojumu par bankas Citadele pārdošanu

Līdz maija beigām PA sagatavos ziņojumu par bankas Citadele pārdošanu

VAS „Privatizācijas aģentūra” (PA) noteiktajā termiņā līdz maija beigām Ministru kabinetam (MK) iesniegt kārtējo ziņojumu par AS „Citadele banka” (banka Citadele) pārdošanas procesu. Ziņojums tiek gatavots saskaņā ar pagājuša gada novembrī pieņemto MK lēmumu atlikt pārdošanas procesu un atgriezties pie jautājuma skatīšanas maijā.

Banka Citadele tika izveidota Parex bankas restrukturizācijas rezultātā, lai Parex bankas perspektīvā daļa uzsāktu darbu ar jaunu nosaukumu un kļūtu par stabili strādājošu pilna spektra finanšu iestādi. To paredzēja Eiropas Komisijas apstiprinātais Parex bankas restrukturizācijas plāns, kas līdz ar atļauju sniegt valsts atbalstu noteica ierobežojumu, ka pēc darbības stabilizācijas valstij atbalsts būs jāizbeidz un bankas Citadele akcijas jāpārdod.

Iepriekš MK nolēma atbalstīt sarunu uzsākšanu ar EK par grozījumiem restrukturizācijas plānā, lai valsts varētu izstrādāt un izvērtēt vairākus iespējamos bankas akciju pārdošanas risinājumus, kādus šobrīd plāns neparedz. Ņemot vērā, ka pārdošanas process restrukturizācijas plāna ietvaros ir jāpabeidz noteiktā termiņā, Latvijas puse uzskata, ka plānam ir jābūt elastīgākam un jāatbilst aktuālajai situācijai finanšu tirgos. Ziņojumā valdībai tiks sniegta informācija par sarunām ar Eiropas Komisiju un šo sarunu kontekstā tiks lemts par turpmāko pārdošanas procesu.

Saskaņā ar apstiprināto restrukturizācijas plānu bankas akcionāri regulāri izvērtē tirgus situāciju un iespējas bankai atrasts investoru, kas nodrošinās stabilu ilgtermiņa izaugsmi. Banka Citadele 2012.gadu ir noslēgusi ar 5,5 miljonu latu peļņu, savukārt koncerns Citadele 2012.gadu noslēgusi ar 9 miljonu latu peļņu, kas ir ievērojami labāki rezultāti nekā 2011.gadā. Tā kā banka strādā sekmīgi un pilda tai biznesa plānā paredzētos uzdevumus, akcionāriem ir iespējas pieņemt lēmumu par pārdošanu, kad tirgus situācija būs atbilstoša gan akcionāru, gan bankas interesēm.

Bankas pārdošanas process tiešā veidā tās darbību neietekmēs un klienti var būt pārliecināti, ka banka arī turpmāk būs viena no Latvijas droši un stabili strādājošām finanšu iestādēm. PA īpašumā ir 75% bankas Citadele akciju, bet 25% un vienas akcijas īpašnieks ir Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banka.