brilles ikona
teksta izmers ikona
adrese ikona Krišjāņa Valdemāra 31, Rīga, LV-1887

PA šogad pirmos mēnešus strādā ar peļņu

VAS „Privatizācijas aģentūra” ir izdevies būtiski uzlabot darbības rādītājus un pēc ilgāka pārtraukuma, kad PA strādāja ar zaudējumiem, šā gada pirmajos mēnešos PA ir guvusi pelņu. Pretēji zaudējumiem pagājušā gada pirmajos divos mēnešos, kas sasniedza 178 214 latus, šogad divos mēnešos PA pamatdarbību ir beigusi ar 20 145 latu operatīvo peļņu. Valsts budžetā šogad jau kopumā no valsts īpašuma privatizācijas ir pārskaitīti 1 464 477 lati.

PA darbības rādītāju uzlabošanās saistīta ar veiksmīgu valsts īpašumu privatizāciju. Ieņēmumi no zemes privatizācijas šā gada pirmajos mēnešos veidoja 828 219 latus, no nekustamo īpašumu pārdošanas 277 008 latus, bet pārējie ieņēmumi 57 292 latus. Kopumā šogad noslēgti 36 zemesgabalu, nekustamo īpašumu pirkuma un nomas līgumi.

PA Finanšu dienesta vadītāja Marina Kosareva: „Samazinot izdevumus un kāpinot privatizācijas tempu ir izdevies pēc ilgāka pārtraukuma atsākt strādāt ar pozitīvu finanšu darbības rezultātu. Labie darba rādītāji atspoguļojas ne tikai pārskaitītajos līdzekļos valsts budžetā, bet arī pozitīvos pamatdarbības finanšu rādītājos”.

PA galvenās darbība jomas ir valsts īpašuma objektu privatizācijas nodrošināšana. Kopš 2009.gada 1.jūlija PA veic arī valsts dzīvojamo māju privatizācijas pabeigšanas darbības, kā arī vairākas citas likvidētās Būvniecības, enerģētikas un mājokļu aģentūras funkcijas, tajā skaitā valsts dzīvokļu un dzīvojamo māju pārvaldīšanu līdz to nodošanai pašvaldībām vai dzīvokļu īpašniekiem.

PA īpašumā ir 84,15% A/S „Reverta” („Parex banka”) akciju un 75% mīnus viena A/S „Citadele banka” akcija.