brilles ikona
teksta izmers ikona
adrese ikona Krišjāņa Valdemāra 31, Rīga, LV-1887

Pabeidz A/S „Nagļi” valstij piederošo akciju pārdošanu

VAS „Privatizācijas aģentūra” (PA) sekmīgi ir pabeigusi akciju sabiedrības „Nagļi” valsts kapitāla daļas pārdošanu, pārdodot PA turējumā esošās valstij piederošās akcijas un valsts pensiju speciālajam budžetam nodotās sabiedrības akcijas.

Akciju pirkumu līgumi kopsummā par 147 966,28 latiem ir noslēgti par visu valstij piederošo 75 493 sabiedrības akciju pārdošanu. Akcijas, izmantojot Komerclikumā un sabiedrības statūtos noteiktās pirmpirkuma tiesības, iegādājušies uzņēmuma akcionāri.

PA turējumā esošās akcijas un valsts pensiju budžetam nodotās akcijas tika atsavinātas vienlaicīgi, saskaņā ar 2013.gada jūnijā apstiprinātajiem privatizācijas un pārdošanas noteikumiem. Valsts pensiju speciālā budžeta akciju pārdošanu PA īstenoja saskaņā līgumu, kas 2013.gada 28.martā tika noslēgts starp Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru (VSAA) un PA.  Valsts kapitāla daļa AS „Nagļi” veidoja 14,69% no sabiedrības 513 822 latu lielā pamatkapitāla, no tām - 7,08% jeb 36 382 akcijas bija valsts pensiju speciālajam budžetam nodotās akcijas.

PA Komercdarbības dienesta galvenā projektu vadītāja Daina Prūse: „Uzsāktā veiksmīgā sadarbība ar VSAA, organizējot valsts pensiju speciālajam budžetam nodoto AS „Nagļi” akciju pārdošanu, ir pierādījusi savu efektivitāti un būtu turpināma. PA ir uzkrāta būtiska pieredze valsts kapitāla daļu pārvaldīšanā un atsavināšanā, kas ļauj pārdošanas procesu organizēt efektīvi, vienlaikus ietaupot VSAA administratīvo resursu”. 

AS „Nagļi” īpašumā ir zivju audzēšanas komplekss, kas uzņēmumam nodrošina līderpozīcijas Latvijas pārtikas karpu ražotāju vidū.