brilles ikona
teksta izmers ikona
adrese ikona Krišjāņa Valdemāra 31, Rīga, LV-1887

Panākts būtisks progress naftas izpētes uzsākšanai Baltijas jūrā

Saskaņā ar uzņēmuma SIA „Balin Energy” sniegto informāciju šā gada otrajā ceturksnī plānots veikt pirmo ogļūdeņražu izpētes urbumu Latvijas ekonomiskajā zonā Baltijas jūrā. Valsts līdzdalību ogļūdeņražu ieguves projektos Baltijas jūrā īsteno VAS „Privatizācijas aģentūra” (PA), kura valsts vārdā slēgs kopdarbības līgumu ar licenciātu.

Kompānija SIA "Balin Energy" konkursa kārtībā ir ieguvusi divas ogļūdeņražu izpētes un ieguves licences Baltijas jūrā. Izpētes urbuma mērķis ir noteikt naftas krājumu daudzumu Latvijas kontinentālajā šelfā un izvērtēt šo krājumu ieguves iespējamību. Ja SIA „Balin Energy”, ņemot vērā ogļūdeņražu izpētes urbuma laikā iegūto informāciju, pieņems lēmumu par labu ogļūdeņražu ieguves komerciālajai ieguvei, valsts izvērtēs iespēju piedalīties ogļūdeņražu ieguvē, apmaksājot noteiktu daļu no ogļūdeņražu ieguves izdevumiem un saņemot tai proporcionālu ienākumu daļu.  Valsts līdzdalību ogļūdeņražu ieguves projektā regulēs kopdarbības līgums, ko ar licenciātu valsts vārdā slēgs PA.

Darbus jūrā savas kompetences ietvaros pārraudzīs Ekonomikas ministrija, Satiksmes ministrija un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.