brilles ikona
teksta izmers ikona
adrese ikona Krišjāņa Valdemāra 31, Rīga, LV-1887

Pārdod „Jelgavas siltumtīklu uzņēmums” valsts kapitāla daļas

VAS „Privatizācijas aģentūra” (PA) ir pabeigusi valstij piederošo AS „Jelgavas siltumtīklu uzņēmums” kapitāla daļu pārdošanu. Kapitāla daļas tika pārdotas uzņēmuma esošajiem akcionāriem SIA „Fortum Jelgava” un AS „Jelgavas cukurfabrika”.  Jelgavas pilsētas pašvaldība, kurai jau pieder nepilni 72 procenti  AS „Jelgavas siltumtīklu uzņēmums” akciju, nolēma atteikties no pirmpirkuma tiesību izmantošanas.

PA valdes priekšsēdētājs A.Spridzāns: „Valsts šobrīd skaidri definējusi mērķi pārskatīt savu līdzdalību komercuzņēmumos un pārdot kapitāla daļas, kas nav tieši saistītas ar valsts interešu īstenošanu. Valsts līdzdalības izbeigšana „Jelgavas siltumtīklu uzņēmums” pilnībā atbilst valsts kapitālu daļu pārvaldības reformu plāna mērķiem”.

Valstij piederošo akciju paketi 4 142 500 akcijas jeb 23,85% no pamatkapitāla Ministru kabinets (MK) nodeva pārdošanai 2011.gada 19.jūlijā. Saskaņā ar pārdošanas noteikumiem akciju paketes pārdošanas cena tika noteikta 289 975 lati. Maksāšanas līdzekļi 100% lati. Saskaņā ar Komerclikumu un AS "Jelgavas siltumtīklu uzņēmums" statūtiem pirmpirkuma tiesības uz pārdodamo akciju paketi bija AS "Jelgavas siltumtīklu uzņēmums" akcionāriem.

Izmantot pirmpirkuma tiesības uz akcijām pieteicās divi AS „Jelgavas siltumtīklu uzņēmums” akcionāri. Attiecīgi tika  noslēgts līgums ar AS „Jelgavas cukurfabrika” par 3 364 038 valstij piederošo akciju pārdošanu un ar SIA „Fortum Jelgava” par valstij piederošo 778 462 akciju pārdošanu. Abi akciju pircēji ir jau veikuši pilnu apmaksu par akcijām. Līdz ar to PA sekmīgi ir izpildījusi MK uzdevumu par AS „Jelgavas siltumtīklu uzņēmums” akciju pārdošanu, no darījuma saņemot 289 975 latus.

AS "Jelgavas siltumtīklu uzņēmums" galvenie darbības virzieni ir elektroenerģijas ražošana, apgāde un sadale, tvaika piegāde un gaisa kondicionēšana, ūdens ieguve, attīrīšana un apgāde, inženierbūvniecība u.c. Uzņēmuma lielākais akcionārs ir Jelgavas Dome (71,61%). Saskaņā ar uzņēmuma gada pārskatu apgrozījums 2011.gadā bija 40 747 lati, ko veido SIA "Fortum Jelgava" iznomāto aktīvu nomas maksas ieņēmumi. Saskaņā ar 2004.gada 14.oktobrī noslēgto nomas līgumu starp AS "Jelgavas siltumtīklu uzņēmums" un SIA "Fortum Jelgava" visi sabiedrības aktīvi ir nodoti nomā SIA "Fortum Jelgava". Līguma darbības beigu termiņš ir 2034.gada 1.decembris.