brilles ikona
teksta izmers ikona
adrese ikona Krišjāņa Valdemāra 31, Rīga, LV-1887

Pārdos AS „Latgales enerģētika” valsts kapitāla daļu

Apstiprina AS „Latgales enerģētika” valsts kapitāla daļu pārdošanas noteikumus

2013.gada 13.martā VAS „Privatizācijas aģentūra” (PA) valde apstiprināja akciju sabiedrības „Latgales enerģētika” valsts kapitāla daļu  pārdošanas noteikumus. Saskaņā ar apstiprinātajiem noteikumiem uzņēmuma akcionāriem, kā pirmpirkuma tiesīgajām personām, tiks piedāvāts iegādāties akciju paketi, kas veido 1,7% no sabiedrības pamatkapitāla par pārdošanas cenu 15 000 lati.

Valsts kapitāla daļa AS „Latgales enerģētika” ir 1,7% no sabiedrības pamatkapitāla jeb 50 akcijas. AS „Latgales enerģētika” pamatkapitāls ir 295 500 lati. Saskaņā ar Komerclikumu un uzņēmuma statūtiem pirmpirkuma tiesības uz pārdodamo akciju paketi ir AS „Latgales enerģētika” akcionāriem. Vienas akcijas nominālvērtība ir 100 lati, bet pārdošanas cena noteikta 300 lati. Akciju paketes pārdošanas cena noteikta 15 000 lati, maksāšanas līdzeklis - 100% lati.

Ja akcionāri nepiesakās izmantot pirmpirkuma tiesības, nepiesakās uz visu akciju paketi vai neparaksta akciju pirkuma līgumus par visu akciju paketes akciju pirkšanu, PA izsludinās akciju paketes izsoli, kurā apliecinājumu akciju paketes pirkšanai varēs iesniegt jebkura ieinteresētā persona.

AS “Latgales enerģētika” nodrošina elektroenerģijas ražošanu trīs mazajās HES Latgales reģionā. Sabiedrība  2012.gadā saražoja 3 528 308 kWh elektroenerģijas,  2012.gada peļņa pēc nodokļu nomaksas – 257,3 tūkst. latu.

Ar pārdošanas noteikumiem var iepazīties elektroniski PA mājaslapā  un PA telpās K.Valdemāra ielā 31, Rīgā. Tālrunis uzziņām 67021314