brilles ikona
teksta izmers ikona
adrese ikona Krišjāņa Valdemāra 31, Rīga, LV-1887

Pārdos AS „Nagļi” valsts kapitāla daļas

VAS „Privatizācijas aģentūra” (PA) valde ir apstiprinājusi akciju sabiedrības „Nagļi” valsts kapitāla daļu privatizācijas un pārdošanas noteikumus. Saskaņā ar apstiprinātajiem noteikumiem uzņēmuma akcionāriem, kā pirmpirkuma tiesīgajām personām, tiks piedāvāts iegādāties akciju paketi, kas veido 14,69 % no sabiedrības pamatkapitāla par pārdošanas cenu 147 966,28 lati.

AS „Nagļi” pamatkapitāls ir 513 822 lati. Valsts kapitāla daļa AS „Nagļi” ir 14,69 % no sabiedrības pamatkapitāla jeb 75 493 akcijas, no tām - 7,08% jeb 36 382 akcijas ir valsts pensiju speciālajam budžetam nodotās akcijas. Saskaņā ar Komerclikumu un uzņēmuma statūtiem pirmpirkuma tiesības uz pārdodamo akciju paketi ir AS „Nagļi” akcionāriem. Vienas akcijas nominālvērtība ir 1 lati, bet pārdošanas cena noteikta 1,96 lati. Akciju paketes pārdošanas cena - 147 966,28 lati, maksāšanas līdzeklis - 100% lati.

Ja akcionāri nepiesakās izmantot pirmpirkuma tiesības, nepiesakās uz visu akciju paketi vai neparaksta pirkuma līgumus par visu akciju paketes akciju pirkšanu, PA izsludinās akciju paketes izsoli, kurā apliecinājumu akciju paketes pirkšanai varēs iesniegt jebkura ieinteresētā persona. Informācija par izsoli tiks publiskota oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”, laikrakstos „Rēzeknes Vēstis” un „Dienas Bizness”, ka arī PA mājaslapā. AS „Nagļi” īpašumā ir zivju audzēšanas komplekss, kas uzņēmumam nodrošina līderpozīcijas Latvijas pārtikas karpu ražotāju vidū. 

Ar pārdošanas noteikumiem var iepazīties elektroniski PA mājaslapā  un PA telpās K.Valdemāra ielā 31, Rīgā. Tālrunis uzziņām 67021314.