brilles ikona
teksta izmers ikona
adrese ikona Krišjāņa Valdemāra 31, Rīga, LV-1887

Pārdos uzņēmumu SIA „Latvijasmernieks.lv”

Noslēdzies pieteikšanās termiņš uz SIA „Latvijasmernieks.lv” kapitāla daļu atkārtotu izsoli. Pieteicies ir  viens pretendents, kurš saskaņā ar pārdošanas noteikumiem ir atzīts par pircēju un iegādāsies uzņēmuma kapitāla daļas par sākumcenu 200 000 lati. Atbilstoši pārdošanas noteikumiem šobrīd tiek gatavots pirkuma līgums. 

Uzņēmuma 100% jeb 571 900 pamatkapitāla daļas tika piedāvātas iegādāties atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli vienā paketē. Izsoles sākumcena bija noteikta 200 000 lati ar izsoles soli 5 000 lati, samaksu veicot 100% latos.

Par iespējām iegādāties uzņēmumu tika informētas gan Lietuvas, gan Igaunijas mērniecības nozares organizācijas, kā arī informācija par izsoli tika publicēta Latvijas biznesa presē. Speciālā prezentācijā potenciālie investori tika aicināti iepazīties ar uzņēmuma darbību un pārdošanas procedūru.

Par uzņēmumu

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Latvijasmernieks.lv" ir vadošais Latvijas uzņēmums zemes kadastrālajā uzmērīšanā, kas nodarbojas ar zemes ierīcību un mērniecību, nodrošinot pilnu mērniecības darbu servisu visā Latvijas teritorijā. Papildus pamatdarbībai pagājušā gadā uzņēmums ir uzsācis piedāvāt klientiem derīgo izrakteņu karjeru izstrādes projektu sagatavošanu, inženiertīklu projektēšanu, kā arī citus pakalpojumus, kas saistīti ar ģeodēzisko izpēti. 

SIA „Latvijasmernieks.lv” ir 20 mērniecības biroji visā Latvijas teritorijā. Uz 2012.gada 1.oktobri ir nodarbināti 113 darbinieki. Uzņēmuma darbinieki ir ieguvuši sertifikātus zemes kadastrālās uzmērīšanas darbu (39 sertifikāti), zemes ierīcības darbu (28 sertifikāti) un ģeodēziskos darbu (20 sertifikāti) veikšanai. Kopumā uzņēmumā nodarbinātajiem ir izsniegti 87 profesionālo kvalifikāciju apliecinoši sertifikāti.