brilles ikona
teksta izmers ikona
adrese ikona Krišjāņa Valdemāra 31, Rīga, LV-1887

Possessor koncerna 2020.gada darbības rezultātā valstij kopumā pārskaitīti vairāk nekā 7 milj. euro

Veicot turējumā esošo valsts aktīvu pārdošanu (atsavināšanu un privatizāciju) un meitas sabiedrību pārvaldīšanu, 2020.gadā SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” (Possessor) koncerns ir veicis 7,03 milj. euro lielas iemaksas valsts un pašvaldību budžetos. Ievērojamas dividendes 22,37 milj. euro apmērā valstij ir iemaksājušas arī Possessor pārvaldītās kapitālsabiedrības, t.sk. SIA “Tet” un “Latvijas Mobilais Telefons” SIA.

2021.gada 31.maijā dalībnieku sapulce apstiprināja SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu. Possessor koncernā ietilpst meitas sabiedrības LAS “Reverta“ (96,89%), SIA “REAP“ (100%) un SIA “FeLM“ (100%). Līdz 2020.gada 2.novembrim, kad tika pabeigta uzņēmuma likvidācija, Possessor bija līdzdalība arī LSIA “Hiponia” (100%).

2020.gadā koncerna kopējie ieņēmumi bija 3,98 milj. euro (2019.gadā – 5,59 milj. euro), pārskata gadu noslēdzot ar peļņu 0,73 milj. euro apmērā pretstatā 1,11 milj. euro lielajiem zaudējumiem 2019.gadā. Koncerna pašu kapitāls 2020.gada 31.decembrī ir 10,14 milj. euro.

2020.gadā koncerns kopumā ir pārskaitījis valsts un pašvaldību budžetos līdzekļus 7,03 milj. euro apmērā jeb teju 6 reizes vairāk nekā 2019.gadā (t.i. 1,19 milj. euro), t.sk. koncerna mātes sabiedrība ir pārskaitījusi 1,10 milj. euro lielus ieņēmumus no valsts īpašumu privatizācijas, atsavināšanas, valsts īpašumu iznomāšanas un zemes izpirkuma līgumu saistību izpildes (2019.gadā – 1,12 milj. euro).

Viena no Possessor darbības jomām ir valsts kapitāla daļu pārvaldīšana. 2020.gadā ievērojamas dividendes 22,37 milj. euro apmērā valstij pārskaitīja Possessor pārvaldītās kapitālsabiedrības, t.sk. SIA “Tet” un “Latvijas Mobilais Telefons” SIA.

Neskatoties uz pandēmijas radītajiem izaicinājumiem, 2020.gadā Possessor sekmīgi turpināja izstrādāt valsts īpašumu portfeli, kopumā noslēdzot 291 pirkuma līgumu, kas ir par 18 līgumiem vairāk nekā 2019.gadā. Lielākais noslēgto līgumu skaits bija dzīvojamo māju un dzīvokļu īpašumu segmentā (219 vienības), kam seko apbūvētu zemesgabalu un nekustamā īpašuma objektu pirkuma līgumi (70 vienības), kā arī tika noslēgti 2 valsts kapitāla daļu pārdošanas darījumi (AS “Stendes selekcijas un izmēģinājumu stacija” 4,81% akciju pakete un AS “Rīgas kinostudija” 19,06% akciju pakete). Sadarbības līguma ar VSIA “Latvijas Radio” ietvaros 2020.gadā pārdota AS “Kurzemes Radio” akciju pakete.

Izpildot Possessor deleģētos valsts pārvaldes uzdevumus, 2020.gadā pabeigts privatizācijas vai atsavināšanas process 403 valsts īpašuma objektiem, noslēgtas 75 vienošanās par zemes vienību domājamo daļu nodošanu īpašumā bez atlīdzības, noslēgti 69 zemes izpirkuma (pirkuma) līgumi un 36 privatizējamo dzīvokļu īpašumu, dzīvojamo māju vai to domājamo daļu pirkuma līgumi. 2020.gadā kopumā dzīvokļu īpašniekiem pārvaldīšanā nodotas 10 dzīvojamās mājas.

Vairāk par uzņēmumu skatīt ŠEIT.