brilles ikona
teksta izmers ikona
adrese ikona Krišjāņa Valdemāra 31, Rīga, LV-1887

Privatizācijas aģentūra uzlabo finanšu rādītājus

Salīdzinot ar iepriekšējo gadu VAS "Privatizācijas aģentūra" (PA) ir izdevies uzlabot darbības finanšu rādītājus. Saskaņā ar akcionāru sapulcē apstiprināto PA gada pārskatu aģentūras saņemtie maksājumi par valsts īpašuma pirkuma un nomas līgumiem ir sasnieguši 7,3 miljonu latu (10,39 milj. eiro), kas ir par 0,3 miljoniem latu (0,43 milj. eiro) vairāk nekā gadu iepriekš. Lielākie maksājumi saņemti par valsts zemesgabalu privatizāciju.

PA valdes priekšsēdētājs Ansis Spridzāns: "Neskatoties uz to, ka Privatizācijas aģentūras portfelī ir daudz problemātisku un pircējiem ne ļoti pievilcīgu īpašumu, esam spējuši piesaistīt investoru interesi. Atsevišķās dzīvokļu izsolēs pretendentu skaits sasniedza pat 16 interesentus. Šogad lielākie aģentūras darba uzdevumi būs investoru piesaistes pabeigšana Citadele bankai un Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras turējumā esošo valsts kapitāla daļu pārdošana."

2013. gadā aģentūra noslēdza 127 pirkuma līgumus par kopējo summu 2,9 milj. latu (4,13 milj. eiro). No tiem 70 zemesgabalu pirkuma līgumus par kopējo summu 0,26 milj. latu (0,37 milj. eiro), 15 valsts nekustamā īpašuma objektu un tiem piekrītošo zemesgabalu pirkuma līgumus par kopējo summu 2,3 milj. latu (3,27 milj. eiro), 35 dzīvokļu atsavināšanas līgumus par kopējo summu 0,14 milj. latu (0,20 milj. eiro), 7 kapitāla daļu atsavināšanas un privatizācijas līgumus par kopējo summu 0,16 milj. latu (0,23 milj. eiro). No šīs summas 73 tūkst. latu (103.87 tūkst. eiro) ir Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) daļa, kas tiks pārskaitīta pensiju speciālajā budžetā pakāpeniski līgumu darbības laikā atbilstoši faktiski saņemtajiem subjektu maksājumiem.

Privatizējamo valsts īpašuma objektu sertifikātu uzkrāšanas kontos 2013.gadā ieskaitīti  61 238 privatizācijas sertifikāti un 1 592 īpašuma kompensācijas sertifikāti. To kopējā nominālvērtība ir 1,76 miljoni latu (2,50 milj. eiro).

2013.gadā aģentūra pārskaitīja valsts budžetā un citām valsts institūcijām ieņēmumus no valsts īpašumu privatizācijas, atsavināšanas un parādu kapitalizācijas 5,5 milj. latu (7,83 milj. eiro) apmērā, kas ir par 0,2 miljoniem latu (0,28 milj. eiro) vairāk nekā iepriekšējā gadā. Ieņēmumi no valsts īpašumu iznomāšanas (bez PVN) sasniedza 0,52 milj. latus (0,74 milj. eiro), kas ir par 0,19 milj. latu (0,27 milj. eiro) vairāk nekā iepriekšējā periodā.  

Tāpat 2013.gadā aģentūra pārskaitīja valsts budžetā nodokļus 0,55 milj. latu (0,78 milj. eiro) apmērā. Savukārt, pašvaldību budžetos aģentūra pārskaitījusi nekustamā īpašuma nodokli par iznomātajiem valsts īpašuma objektiem (ēkām un zemi) 0,25 milj. latu (0,36 milj. eiro) apmērā.

Šogad lielākie PA darba uzdevumi būs investoru piesaistes pabeigšana AS "Citadele banka" (Citadele banka) un VSAA turējumā esošo valsts pensiju speciālajam budžetam nodoto valsts kapitāla daļu pārdošana. Kopumā atbilstoši noslēgtajam sadarbības līgumam ar VSAA plānots pārdot 37 uzņēmumu valsts kapitāla daļas, pārdodamo kapitāla daļu īpatsvars sabiedrību pamatkapitālā svārstās no 0,82% līdz 14,75%. Plānots, ka šā gada pirmajā pusgadā tiks organizēta un veikta valsts kapitāla daļu novērtēšana un PA strādās pie pārdošanas noteikumu projektu izstrādes. Pirmos pirkuma līgumus plānots noslēgt šā gada trešajā ceturksnī.

Uz 2013.gada 31.decembri PA valdījumā ir 1494 valsts dzīvokļu īpašumi un pārvaldīšanā atrodas 329 dzīvojamās mājas. Arī pēc privatizācijas procesa pabeigšanas PA ir  jānodrošina privatizēto dzīvojamo māju pārvaldīšana līdz dzīvokļu īpašnieki piekrīt pārņemt šo māju pārvaldīšanas tiesības. Privatizācijā procesā atrodas 648 apbūvēti zemes gabali, 3 neapbūvēti zemes gabali, 39 valsts īpašuma objekti, valsts kapitāla daļas 9 sabiedrībās un valstij piekrītošās bezmantinieka un konfiscētās kapitāla daļas 49 kapitālsabiedrībās . 

PA ir akciju sabiedrības "Reverta" un Citadele bankas akcionārs, un SIA "Hipotēku bankas nekustamā īpašuma aģentūra" ( HipoNĪA) dalībnieks. 2013. gada 31.decembrī Aģentūrai piederēja 84,15% Reverta akciju, 75% mīnus viena Citadele bankas akcija un 100% HipoNĪA kapitāla daļu.