brilles ikona
teksta izmers ikona
adrese ikona Krišjāņa Valdemāra 31, Rīga, LV-1887

Privatizācijas aģentūrai jauna mājaslapa un Twitter konts

VAS „Privatizācijas aģentūra” (PA) ir pabeigusi darbu pie jaunas mājas lapas izveides un turpmāk informācija par valsts mantas privatizācijas un atsavināšanas procesu klientiem būs pieejama ērtākā un pārskatāmākā formā. Jaunā mājas lapa ir veidota kā funkcionāls un pārskatāms informācijas avots par PA piedāvātajiem pakalpojumiem. Lielāks uzsvars jaunajā mājas lapā ir likts uz informāciju par izsolēs pārdodamajiem īpašumiem, piedāvājot potenciālajiem pircējiem pārskatāmāku informāciju. Līdz ar jauno mājas lapu PA aktuālāko informāciju sniegs arī izmantojot Twitter kontu.

Iepriekšējā mājas lapā atrodamā informācija vairs neatbilda PA šodien veicamajām funkcijām. Jaunajā mājas lapā galvenās sadaļas veido zemes un nekustamā īpašuma privatizācija, dzīvojamo māju privatizācija un atsavināšana, dzīvojamo māju pārvaldīšana un valsts kapitāla daļu pārvalde. Jaunajā mājas lapā ir atrodama informācija par dzīvojamo māju privatizācijas procesu, kā arī dokumenti, kas nepieciešami dzīvokļu privatizācijas un atsavināšanas darbību veikšanai. Lielāks uzsvars ir likts uz izsolēs pārdodamo dzīvokļu un citu nekustamo īpašumu atraktīvāku piedāvājumu potenciālajiem pircējiem. PA šobrīd ir jākonkurē nekustamā īpašuma tirgū ar citiem pārdevējiem, tāpēc būtiski ir sniegt informāciju pircējiem pārskatāmā un ērtā formā. Daudzi PA pārdodamie nekustamā īpašuma objekti gan neatbilst pievilcīga nekustamā īpašuma statusam un bieži ir sliktā stāvoklī. Pārdošanas procesā informācija tiek ievietota arī lielākajos nekustamā īpašuma portālos un mājas lapā būs atrodama detalizētāka un pilnīgāka papildus informācija, kas varētu veicināt pircēju interesi par PA piedāvāto valsts īpašumu.

Attiecībā uz valsts kapitāla daļām ir atrodama pamatinformācija par PA valdījumā esošajām valsts kapitāldaļām, kā arī to privatizācijas procesa pašreizējais statuss. Atsevišķā sadaļā ir atrodama informācija par AS „Parex banka” restrukturizācijas procesu, kas ietver arī informāciju par AS „Citadele banka” un AS „Reverta”.

Mājas lapā tiks ievietota aktuāla foto un video informācija par svarīgākajiem privatizējamiem īpašumiem. Šobrīd foto galerijā ir apskatāma PA pārstāvju vizīte sanatorijā „Ķemeri” un interesenti var iepazīties ar sanatoriju šobrīd pašreizējā situācijā.

Jaunā mājas lapa tika izstrādāta izmantojot PA iekšējos resursus, lapas noformējumam piesaistot dizaineri.