brilles ikona
teksta izmers ikona
adrese ikona Krišjāņa Valdemāra 31, Rīga, LV-1887

2021.gada 6 mēnešos valsts un pašvaldību budžetos Possessor iemaksāja vairāk nekā 2 miljonus euro

Deleģēto valsts pārvaldes uzdevumu izpildes rezultātā 2021.gada 6 mēnešos Possessor ir veicis 2,17 miljonu euro lielas iemaksas valsts un pašvaldību budžetos.

2021.gada 1.pusgadā Possessor turpināja izstrādāt tā turējumā esošo valsts aktīvu (zemesgabalu, nekustamā īpašuma objektu, dzīvojamo māju, dzīvokļu īpašumu, kapitāla daļu) portfeli, pārskata periodā noslēdzot 154 pirkuma līgumus, t.sk. 55 zemesgabalu un nedzīvojamo ēku pirkuma līgumus un 99 dzīvokļu īpašumu, dzīvojamo māju vai to domājamo daļu atsavināšanas pirkuma līgumus. Noslēgto pirkuma līgumu vērtība bija 1,05 milj. euro.

Turējumā esošā valsts aktīvu portfeļa izstrādes rezultātā 2021.gada 1.pusgadā Possessor pārskaitīja valsts un pašvaldību budžetos ieņēmumus no valsts īpašumu privatizācijas, atsavināšanas, zemes izpirkuma līgumiem, kā arī no valsts īpašumu iznomāšanas 2,17 milj. euro apmērā.

Possessor 2021.gada 1.pusgadu noslēdza ar 118,37 tūkst. euro lielu peļņu. Possessor neto apgrozījums pārskata periodā bija 1,22 milj. euro. Kapitālsabiedrības aktīvu kopsumma 2021.gada 30.jūnijā bija 11,70 milj. euro (2020.gada 31.decembrī – 13,21 milj. euro) un pašu kapitāls10,25 milj. euro (2020.gada 31.decembrī – 10,14 milj. euro).