brilles ikona
teksta izmers ikona
adrese ikona Krišjāņa Valdemāra 31, Rīga, LV-1887

SIA "Tet" padomes locekļa amata konkursa trešajai kārtai izvirzīti trīs kandidāti

SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” (Possessor) kā sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Tet” (Tet) kapitāla daļu turētājs 2021.gada 27.maijā izsludināja konkursu uz diviem Tet padomes locekļu amatiem divās jomās – finanšu jautājumu jomā un risku pārvaldības un iekšējās kontroles sistēmas jomā. Kandidāti pieteikumus varēja iesūtīt līdz 2021.gada 14.jūnijam. Konkurss tiek organizēts vairākās kārtās.

Noteiktajā termiņā, t.i. līdz 14.jūnijam, Tet divu padomes locekļu amatiem kopumā pieteicās 19 pretendenti. Konkursa pirmās kārtas ietvaros izvērtējot visu kandidātu pieteikumus atbilstoši nominācijas komisijas nolikumā apstiprinātai kārtībai un definētajiem kritērijiem, otrajai kārtai tika izvirzīti  9 kandidāti, kuru novērtējums bija visaugstākais.

Konkursa otrajā kārtā izvirzītie kandidāti tika aicināti prezentēt stratēģisko redzējumu par Tet  galvenajiem nākotnes izaicinājumiem, sniedzot ieskatu svarīgākajās prioritātēs un priekšlikumus to īstenošanai atbilstoši attiecīgai jomai, kā arī atbildēt uz nominācijas komisijas uzdotajiem jautājumiem daļēji strukturētās intervijas ietvaros.

Apkopojot konkursa otrās kārtas kandidātu novērtējumu rezultātus, nominācijas komisija nolēma konkursa finanšu jautājumu jomā trešajai kārtai virzīt 3 visaugstāko novērtējumu ieguvušos kandidātus. Konkurss risku pārvaldības un iekšējās kontroles sistēmas jomā tika pārtraukts.

Konkursa trešajai kārtai piesaistīta personāla atlases kompānija SIA “ASTRAL Executive Search” kandidātu padziļinātai kompetenču izvērtēšanai, atsauksmju iegūšanai, reputācijas izskatīšanai, potenciālo interešu konflikta risku un normatīvajos aktos noteikto amatu savienošanas ierobežojumu izvērtēšanai.