brilles ikona
teksta izmers ikona
adrese ikona Krišjāņa Valdemāra 31, Rīga, LV-1887

Reverta turpinās darbu pie aktīvu izstrādes

Ministru kabinets (MK) iepazinās ar VAS „Privatizācijas aģentūra” (PA) un finanšu  konsultanta „Nomura International plc” (Nomura) sagatavoto ziņojumu par akciju sabiedrības „Reverta” (Reverta) pārdošanas stratēģijas ieviešanas gaitu. Ņemot vērā Nomura rekomendāciju, MK nolēma turpināt iepriekš atbalstītās pārdošanas stratēģijas ieviešanas īstenošanu, kas paredzēja veikt darbības aktīvu vērtības paaugstināšanai vai saglabāšanai, kā arī to aktīvu pārdošanu, kuru uzturēšanai un pārvaldīšanai nepieciešamo izmaksu kopējais apjoms ir augstāks par to prognozēto vērtības pieaugumu.

2011.gada 17. maijā MK atbalstīja AS „Citadele banka” (banka Citadele) un AS „Parex banka” (Parex banka) pārdošanas stratēģijas, kas paredz savstarpēji nesaistītu pārdošanas procesu, katrai bankai piemērojot atbilstošāko risinājumu. Saskaņā ar 2011.gada 17. maijā MK apstiprināto Nomura sagatavoto stratēģiju Parex bankai tika piemērota kombinēta pārdošanas stratēģija, kas paredz banku kopumā nepārdot, bet veikt darbības aktīvu vērtības paaugstināšanai vai saglabāšanai. Valdībai iesniegtajā ziņojumā uzsvērts, ka pilnībā ir ieviests alternatīvs Parex bankas darbības modelis, anulējot izsniegto licenci kredītiestādes darbībai un veicot bankas reorganizāciju, no kredītiestādes kļūstot par profesionālu aktīvu pārvaldītāju ar jaunu zīmolu un nosaukumu Reverta. Veiktā reorganizācija atbilst pārdošanas stratēģijas mērķiem un ļauj efektīvāk pildīt restrukturizācijas plānā noteiktos uzdevumus.

Valdībai iesniegtajā informatīvajā ziņojumā norādīts, ka patreizējais Reverta darbības modelis ir sevi attaisnojis un tās darbībā ir sasniegti labi rezultāti, turpinās intensīvs darbs ar parādniekiem gan Baltijas, gan NVS valstīs, tiek veidoti pārņemto nekustamo īpašumu portfeļi. Gandrīz pusotru gadu ātrāk nekā paredzēts restrukturizācijas plānā ir realizētas līzinga kompānijas NVS valstīs vai arī uzsākta to likvidācija. Kopumā kopš 2008. gada beigām no līzinga kompāniju pārdošanas ir atgūti vairāk kā 240 milj. ASV dolāru.

Reverta 2012. gadā līdz novembra beigām veiksmīgas kredītu restrukturizācijas un atsevišķu prasījuma tiesību pārdošanas rezultātā ir atmaksājusi Finanšu ministrijai 34,89 milj. latu, attiecīgi samazinot obligāciju pamatsummu. 2011. gadā Reverta ir valstij atmaksājusi noguldījumu pamatsummu par 18,5 milj. latu, kā arī atmaksāja sindicēto kredītu 163,4 milj. latu apmērā. Procentu maksājumos no 2009. gada līdz 2012. gada novembra beigām par valsts atbalsta izmantošanu Reverta ir samaksājusi 132 milj. latu, tajā skaitā 2012. gadā – 20 milj. latu un 2011. gadā – 29,6 milj. latu. Uz 2012. gada novembra beigām kopējais valsts atbalsts ir 599,31 milj. latu, kas veidojas no Finanšu ministrijas obligācijām (392,94 milj. latu) un ieguldījuma pamatkapitālā (206,34 milj. latu).

Nomura iesniegtajā ziņojumā uzsver, ka investoru interese ieguldīt problemātiskajos aktīvos Centrālajā un Austrumeiropā ir ļoti ierobežota, un vislielākā interese ir no vietējiem vai reģionālajiem investoriem. Tāpat atzīmēts, ka investoru piedāvātie darījumu diskonti attiecībā uz problemātisko aktīvu portfeļiem visā Eiropā ir ļoti augsti. Līdz ar to Nomura rekomendē saglabāt esošo pārdošanas stratēģiju, kas paredz, ka Reverta veic to aktīvu pārdošanu, kuru uzturēšanai un pārvaldīšanai nepieciešamo izmaksu kopējais apjoms ir augstāks par to prognozēto vērtības pieaugumu restrukturizācijas periodā.

Valdība nolēma atgriezties pie pārdošanas stratēģijas ieviešanas gaitas izvērtēšanas nākamā gada oktobrī, kad PA un Nomura iesniegs informatīvu ziņojumu.