brilles ikona
teksta izmers ikona
adrese ikona Krišjāņa Valdemāra 31, Rīga, LV-1887

Sagatavos ziņojumu par Reverta pārdošanas stratēģijas ieviešanas gaitu

Ministru kabinets (MK) iepriekš bija apstiprinājis akciju sabiedrībai „Reverta” (turpmāk – Reverta) piemērot kombinētu pārdošanas stratēģiju, kas paredz Reverta akcijas kopumā nepārdot, bet veikt darbības aktīvu vērtības paaugstināšanai vai saglabāšanai. 2013.gada oktobrī  VAS „Privatizācijas aģentūra” (turpmāk – PA) jāiesniedz MK kārtējais ziņojums par Reverta pārdošanas stratēģijas ieviešanas gaitu. Lai sagatavotu ziņojumu, PA piesaistīs konsultantu, kas veiks izpēti par problemātisko aktīvu tirgus situāciju Eiropā un sagatavos rekomendācijas par Reverta pārdošanas stratēģijas turpmāko īstenošanu.

Konsultanta piesaistei PA izsludinās iepirkuma procedūru. Iepirkuma procedūrā var piedalīties konsultants, kas atbilst sekojošiem kritērijiem: pretendents ir starptautisks komersants un vai arī starptautisku uzņēmumu tīkla dalībnieks, kas sniedz pakalpojumus vismaz pusē Eiropas Savienības dalībvalstu; pretendentam un tā komandai ir starptautiska pieredze problemātisko aktīvu tirgus situācijas izpētē pēdējo 3 gadu laikā Eiropā; pretendents un tā komanda ir bijis iesaistīts problemātisko aktīvu pārdošanas darījumos vai to sagatavošanā pēdējo 3 gadu laikā Eiropā; par priekšrocību tiks uzskatīta pretendenta kompetence un pieredze, konsultējot valdības, pašvaldību vai Eiropas Savienības institūcijas pēdējo 3 gadu laikā.

Plānotā iepirkuma līgumcena nevar pārsniegt 10 000 Ls bez pievienotās vērtības nodokļa. Piedāvājumus var iesniegt personīgi vai nosūtot pa pastu PA. Piedāvājumu iesniegšanas laiks noteikts līdz 2013. gada 20. augustam, plkst. 11.00.  Vairāk informācijas PA mājas lapā sadaļā „Iepirkumi”.

Reverta darbība ir koncentrēta trīs galvenajos virzienos: kredītu restrukturizācija, parādu atgūšana un nekustamo īpašumu pārvaldīšana. Reverta komanda strādā pie problemātisku aktīvu atveseļošanas un to vērtības palielināšanas.

Uz šo brīdi PA īpašumā ir 84,15 % Reverta akciju, Eiropas rekonstrukcijas un attīstības bankai pieder 12,74 % Reverta akciju, bet pārējiem akcionāriem kopā – 3,11% akciju.