brilles ikona
teksta izmers ikona
adrese ikona Krišjāņa Valdemāra 31, Rīga, LV-1887

Samazina Lattelecom padomi

Atbilstoši iepriekš panāktajai vienošanās ar ”Tilts Communications A/S” (Tilts) par SIA „Lattelecom” (Lattelecom) padomes locekļu skaita samazināšanu Nomināciju komiteja darbam Lattelecom padomē ir rekomendējusi apstiprināt 4 padomes locekļus līdzšinējo 6 vietā. Līdz ar to padomes locekļu skaits tiks samazināts no 11 līdz 7. Latvijas pusi padomē turpmāk pārstāvēs 4, bet Tilts 3 padomes locekļi. Lēmumu par padomes locekļu iecelšanu amatā vēl jāpieņem uzņēmuma dalībnieku sapulcei.

Nomināciju komiteja veica Lattelecom padomes kandidātu kompetenču izvērtēšanu un vienojās, ka esošo padomes locekļu Gata Kokina un Jāņa Grēviņa kompetence tehnoloģiju un uzņēmumu pārvaldības jomā būtu jāpapildina, piesaistot speciālistus ar padziļinātām zināšanām finanšu pārraudzībā. Nomināciju komiteja vērsās pie 9 nozaru organizācijām ar lūgumu nominēt kandidātus ar finanšu vadības pieredzi. Izvērtējot nozaru organizāciju ieteiktos kandidātus, kā labākos finanšu jomas speciālistus darbam Lattelecom padomē Nomināciju komiteja atzina Jāni Brazovski un Džastinu Bankroftu (Justin Bancroft).

J.Brazovskim ir nozīmīga pieredze finanšu uzraudzībā un korporatīvajā pārvaldībā, no 2000.-2012.gadam viņš bija Finanšu un kapitāla tirgus komisijas priekšsēdētāja vietnieks, bet pirms tam strādāja Latvijas Bankā. Savukārt, Dž.Bankroftam ir ilggadīga darba pieredze kā auditoram un viņš ir bijis Deloitte CIS un Deloitte Ukraine partneris. Dž.Bankrofts ir Baltijas Korporatīvās pārvaldības  institūta pārstāvis Latvijā. Līdz ar to uzņēmuma dalībniekiem darbam Lattelecom padomē Nomināciju komiteja rekomendēja apstiprināt līdzšinējos padomes locekļus G.Kokinu un J.Grēviņu, kā arī no jauna iecelt J.Brazovski un Dž.Bankroftu.

Nomināciju komiteja tika izveidota atbilstoši Valsts kapitāla daļu pārvaldības koncepcijā noteiktajiem padomes un valdes locekļu izvirzīšanas principiem. Komitejā darbojas PA, Ekonomikas ministrijas (EM) un Satiksmes ministrijas pārstāvji, bet novērotāja statusā sabiedrības par atklātību „Delna” pārstāve.  Padomes locekļu kandidātu izvirzīšanai tika uzrunātas Ārvalstu investoru padome Latvijā, Latvijas Darba devēju konfederācija, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera, Sabiedriskās politikas centrs "Providus", Latvijas Interneta asociācija, Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija, Latvijas Universitāte, Rīgas Tehniskā universitāte un Rīgas Ekonomikas augstskola.

Jau ziņots, ka pēc EM ierosinājuma, PA bija panākusi vienošanos ar Tilts par Lattelecom padomes locekļu skaita samazināšanu no 11 līdz 7. Panāktā vienošanās atbilst Valsts kapitāla daļu pārvaldības koncepcijā noteiktajam, ka īpaši lielajās sabiedrībās optimālais padomes locekļu skaits ir ne lielāks kā 7. Tilts atbalstīja PA priekšlikumu, ka kompaktāka un profesionāli kompetenta padome padarīs uzņēmuma pārraudzību efektīvāku un nodrošinās operatīvāku padomes lēmumu pieņemšanas procesu. Vienošanās paredz, ka 4 pārstāvjus darbam padomē nominēs pēc Latvijas Republikas priekšlikuma, bet 3 pēc Tilts.