brilles ikona
teksta izmers ikona
adrese ikona Krišjāņa Valdemāra 31, Rīga, LV-1887

Vācijas – Baltijas Tirdzniecības kameras biedrus informē par privatizāciju un labas pārvaldības ieviešanu

VAS „Privatizācijas aģentūra” (PA) pārstāvji šodien prezentācijā Vācijas – Baltijas Tirdzniecības kameras biedriem sniedza informāciju par aktuāliem valsts īpašuma privatizācijas jautājumiem un valsts uzņēmumu labas pārvaldības ieviešanu. Īpašs uzsvars prezentācijā tika likts uz PA pieredzi valsts kapitāla daļu pārvaldīšanā un turpmākajiem plāniem saistībā ar PA pārvaldībā esošo uzņēmumu valsts kapitāla daļu privatizāciju un atsavināšanu.

PA valdes priekšsēdētājs Ansis Spridzāns prezentācijas dalībniekiem sniedza ieskatu  privatizācijas procesa norisē Latvijā, informēja par šobrīd aktuāliem veicamajiem PA pienākumiem un paveikto valsts īpašuma privatizācijā. Prezentācijā kā galvenie PA darbības virzieni tika minēti valsts zemes un nekustamā īpašuma privatizācija, dzīvokļu un dzīvojamo māju privatizācija un valsts kapitāla daļu pārvaldīšana, privatizācija un atsavināšana.

PA valdes priekšsēdētājs A.Spridzāns: „Privatizācijas aģentūra šobrīd aktīvi strādā pie darbības izbeigšanas stratēģijas izstrādes, lai privatizācijas procesam valstī vienreiz varētu pielikt punktu. Plānojam, ka līdz 2014.gada beigām aģentūra savu darbību izbeigs. Līdz tam laikam jāveic ilgtermiņa funkciju nodošana citām institūcijām un jāpabeidz iesāktie privatizācijas projekti”.

PA Komercdarbības dienesta galvenais projekta vadītājs Andris Grafs sniedza informācija par plānotajām reformām valsts uzņēmumu pārvaldībā, kas paredz centralizētas valsts uzņēmumu pārvaldes institūcijas izveidošanu. A.Grafs uzsvēra, ka reformas mērķis ir ieviest vienotus labas pārvaldības principus, kas būtu saistoši visiem valsts īpašumā esošiem uzņēmumiem. PA jau šobrīd valsts kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu kandidātu atlasei izmanto nomināciju komitejas. Šāda pieeja atbilst Valsts kapitālu daļu pārvaldības koncepcijā noteiktajiem padomes un valdes locekļu izvirzīšanas principiem un PA to jau sekmīgi izmanto savā pārvaldībā esošo valsts kapitālsabiedrību padomes kandidātu atlasei tādos uzņēmumos kā AS „Citadele banka” (Citadele), SIA „LMT” un SIA „Lattelecom”.

PA, pārvaldot valsts kapitāla daļas, jau šobrīd nodrošina profesionālu un labiem pārvaldības principiem atbilstošu pieeju, par ko liecina arī sasniegtie uzņēmumu darbības rezultāti. Baltijas Korporatīvās pārvaldības institūta veiktā pētījumā “Valsts uzņēmumu pārvaldība Baltijas valstīs” banka Citadele saņēmusi visaugstāko novērtējumu un ir atzīta par vislabāk pārvaldīto valstij piederošo uzņēmumu Baltijā, savukārt SIA „Lattelecom” tika atzīts kā trešais labāk pārvaldītais valstij piederošais uzņēmums Baltijas valstīs. 2012.gada trešajā ceturksnī bankas Citadele peļņa bija 5.7 miljoni latu, AS „Reverta” šogad valstij jau ir atmaksājusi 37 miljonus latu un kopumā kopš 2009.gada līdz šā gada novembra beigām valsts atbalsts bankām ir samazinājies par 480 miljoniem latu.