Stand With Ukraine
Krišjāņa Valdemāra 31, Rīga, LV-1887

Pārdod izsolē

Elektroniskā izsole. Rīga, Ludzas iela 59

OBJEKTA SASTĀVS

1/3 domājamā daļa no nekustamā īpašuma Ludzas ielā 59, Rīgā, kadastra Nr.0100 045 0084, būvēm: 

 • dzīvojamās ēkas (būves kadastra apzīmējums 01000450084001) ar kopējo platību 224.8 m2;
 • diviem šķūņiem (būvju kadastra apzīmējumi: 01000450084003 un 01000450084004).

Saskaņā ar Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr.30197 II daļas 1.iedaļas ierakstiem īpašuma tiesības uz atlikušajām domājamām daļām no Nekustamā īpašuma nostiprinātas:

 • uz 1/4 domājamo daļu no Nekustamā īpašuma - fiziskai personai;
 • uz 1/6 domājamo daļu no Nekustamā īpašuma būvēm - fiziskai personai;
 • uz 3/4 domājamām daļām no Nekustamā īpašuma zemes vienības - Latvijas valstij Finanšu ministrijas personā;
 • uz 1/4 domājamo daļu no Nekustamā īpašuma būvēm īpašuma tiesības nav nostiprinātas.

CENA UN NORĒĶINI

 • izsoles sākumcena: EUR 15 280.00
 • termiņš norēķiniem: tūlītēja samaksa vai nomaksa saskaņā ar izsoles noteikumiem

PIETEIKŠANĀS TERMIŅŠ UN KĀRTĪBA

 • pieteikšanās elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv līdz 01.09.2022. plkst. 23:59.
 • līdz pieteikuma iesniegšanai jāsamaksā nodrošinājums EUR 1 528.00
 • maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda maksājuma mērķis “ELEKTRONISKĀ IZSOLE 1/3 domājamā daļa no būvēm Rīga, Ludzas iela 59, nodrošinājums”. Possessor norēķinu rekvizīti ir pieejami ŠEIT.
 • izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt dalību izsolē.

INFORMĀCIJA PAR IZSOLI:

 • izsole ar augšupejošu soli
 • sākuma datums: 12.08.2022. (izsole ilgst 30 dienas)
 • laiks: 13:00
 • izsole notiek elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv

Elektronisko izsoļu vietnes lietošanas noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/noteikumi/1.

Dokumenti lejupielādei

PDF Vērtējums PDF Telpu plāns PDF Elektroniskās izsoles noteikumi