Krišjāņa Valdemāra 31, Rīga, LV-1887

Vadītāju kontaktinformācija

Administratīvais departaments
Ingrīda Purmale
Vadītāja
Juridiskais departaments
Iveta Šīmane
Vadītāja
T: 67 021 327
Nekustamo īpašumu departaments
Darja Ivanova
Vadītāja
T: 67 021 374
Finanšu departaments
Jolanta Roze
Vadītāja
T: 67 021 376
Grāmatvedības un finanšu plānošanas nodaļa
Monika Lazdāne
Vecākais grāmatvedis
T: 67 021 445
Privatizācijas sertifikātu kontu apkalpošanas nodaļa
Kristaps Timpars
Vadītājs
Korporatīvās attīstības vadītāja
Anda Grants
Vadītāja
T: 67 021 324