Stand With Ukraine
Krišjāņa Valdemāra 31, Rīga, LV-1887

Statistika

OPERATĪVĀ INFORMĀCIJA PAR LICENCĒTO STARPNIEKU DARĪJUMIEM TIRGŪ 2022.06.22
  Privatizācijas sertifikāti Kompensācijas sertifikāti
Vidējā cena EUR/sert. Darījumu apjoms(sert.) Vidējā cena EUR/sert. Darījumu apjoms(sert.)
Pirkšana no fiziskām personām 0.00 0.0 0.00 0.0
Pārdošana 32.00 8.43 0.00 0.0
Vidējā pēdējo 10 dienu cena izsolēs 25.744   28.867  

 


 

*        Neņemot vērā darījumus starp starpniecības sabiedrībām
**      PS – privatizācijas sertifikāti, ĪKS – īpašuma kompensācijas sertifikāti
***     Pirkšana no fiziskām un nelicencētām juridiskām personām

 

*        Neņemot vērā darījumus starp starpniecības sabiedrībām
**      PS – privatizācijas sertifikāti, ĪKS – īpašuma kompensācijas sertifikāti
***     Pirkšana no fiziskām un nelicencētām juridiskām personām

SERTIFIKĀTU DARĪJUMU STATISTIKA (PĒDĒJIE 12 MĒNEŠI)*
  PRIVATIZĀCIJAS SERTIFIKĀTI ĪPAŠUMA KOMPENSĀCIJAS SERTIFIKĀTI
Mēnesis,gads PS pārdošanas apjoms PS pārdošanas vidējā cena (€) PS pirkšanas apjoms**

PS pirkšanas vid.cena (€)**

ĪKS pārdošanas apjoms ĪKS pārdošanas vid.cena (€) ĪKS pirkšanas apjoms** ĪKS pirkšanas vid.cena (€)**
06.2021 2 136,18 31,84 785,84 26,69 10,20 32,00 9,45 23,00
07.2021 577,71 31,90 1 023,80 28,02 10,00 32,00 0,00 -
08.2021 517,14 32,00 194,49 23,00 0,00 - 0,00 -
09.2021 1 627,01 31,87 77,75 23,00 32,60 32,00 5,45 23,00
10.2021 948,14 32,00 1 053,90 28,24 0,00 - 36,85 23,00
11.2021 661,14 31,92 279,44 23,00 30,00 32,00 173,70 23,00
12.2021 1 586,43 31,87 1 216,26 24,67 102,54 32,00 213,65 23,00
01.2022 281,87 31,88 683,54 28,01 5,00 32,00 31,12 23,00
02.2022 556,84 32,00 41,70 23,00 123,24 32,00 0,00 -
03.2022 882,37 30,49 610,08 27,65 223,44 32,00 170,84 23,00
04.2022 747,51 27,65 608,34 26,62 0,00 - 0,00 -
05.2022 196,82 32,00 237,99 24,27 0,00 - 0,00 -


*      Neņemot vērā darījumus starp starpniecības sabiedrībām
**     Pirkšana no fiziskām un nelicencētām juridiskām personām