Krišjāņa Valdemāra 31, Rīga, LV-1887

Statistika

OPERATĪVĀ INFORMĀCIJA PAR LICENCĒTO STARPNIEKU DARĪJUMIEM TIRGŪ 2022.01.21
  Privatizācijas sertifikāti Kompensācijas sertifikāti
Vidējā cena EUR/sert. Darījumu apjoms(sert.) Vidējā cena EUR/sert. Darījumu apjoms(sert.)
Pirkšana no fiziskām personām 0.00 0.0 0.00 0.0
Pārdošana 0.00 0.0 0.00 0.0
Vidējā pēdējo 10 dienu cena izsolēs 28.640   24.791  

 


 

*        Neņemot vērā darījumus starp starpniecības sabiedrībām
**      PS – privatizācijas sertifikāti, ĪKS – īpašuma kompensācijas sertifikāti
***     Pirkšana no fiziskām un nelicencētām juridiskām personām

 

*        Neņemot vērā darījumus starp starpniecības sabiedrībām
**      PS – privatizācijas sertifikāti, ĪKS – īpašuma kompensācijas sertifikāti
***     Pirkšana no fiziskām un nelicencētām juridiskām personām

SERTIFIKĀTU DARĪJUMU STATISTIKA (PĒDĒJIE 12 MĒNEŠI)*
  PRIVATIZĀCIJAS SERTIFIKĀTI ĪPAŠUMA KOMPENSĀCIJAS SERTIFIKĀTI
Mēnesis,gads PS pārdošanas apjoms PS pārdošanas vidējā cena (€) PS pirkšanas apjoms**

PS pirkšanas vid.cena (€)**

ĪKS pārdošanas apjoms ĪKS pārdošanas vid.cena (€) ĪKS pirkšanas apjoms** ĪKS pirkšanas vid.cena (€)**
01.2021 1 213.37 31.95 2 112.76 26.99 0.00 - 0.00 -
02.2021 1 684.25 31.95 779.52 28.12 23.23 32.00 50.85 23.00
03.2021 1 685.66 31.89 1 140.45 28.00 45.30 32.00 0.00 -
04.2021 1 611.69 31.96 1 109.80 27.92 0.00 - 11.56 23.00
05.2021 1 506.76 31.77 1 452.86 26.06 0.00 - 0.00 -
06.2021 2 136.18 31.84 785.84 26.69 10.20 32.00 9.45 23.00
07.2021 577.71 31.90 1 023.80 28.02 10.00 32.00 0.00 -
08.2021 517.14 32.00 194.49 23.00 0.00 - 0.00 -
09.2021 1 627.01 31.87 77.75 23.00 32.60 32.00 5.45 23.00
10.2021 948.14 32.00 1 053.90 28.24 0.00 - 36.85 23.00
11.2021 661.14 31.92 279.44 23.00 30.00 32.00 173.70 23.00
12.2021 1 586.43 31.87 1 216.26 24.67 102.54 32.00 213.65 23.00


*      Neņemot vērā darījumus starp starpniecības sabiedrībām
**     Pirkšana no fiziskām un nelicencētām juridiskām personām