Krišjāņa Valdemāra 31, Rīga, LV-1887

Konsolidētie finanšu rādītāji

KONSOLIDĒTIE FINANŠU RĀDĪTĀJI MĒRVIENĪBA 2017.G. 2018.G. 2019.G. 2020.G. 2021.G.
Neto apgrozījums tūkst. EUR 4 141 3 221 3 954 2 781 7 688
Peļņa vai zaudējumi tūkst. EUR -8 881 -6 837 -1 109 728 228
Bilances kopsumma tūkst. EUR 67 602 43 205 42 503 36 929 27 650
Pašu kapitāls tūkst. EUR -12 908 -16 759 -17 875 10 135 10 355
Koncerna veiktie maksājumi valstij (Possessor maksājumi valstij no privatizācijas, atsavināšanas, cesijas atlīdzības, atmaksātie aizdevumi) tūkst. EUR 90 019 19 969 1 190 7 031 15 763