brilles ikona
teksta izmers ikona
adrese ikona Krišjāņa Valdemāra 31, Rīga, LV-1887

Bankai Citadele investorus meklēs Societe Generale SA

Ministru kabinets (MK) atbalstīja finanšu konsultanta atlases komisijas rekomendāciju slēgt līgumu ar starptautisku investīciju banku Societe Generale SA, kuras uzdevums būs noteikt valstij labāko investoru piesaistes modeli bankai Citadele, kā arī veikt investoru piesaisti. Pieteikumu izvērtēšanu veica speciāli veidota atlases komisija, kurā piedalījās Finanšu ministrijas, Ekonomikas ministrijas un VAS „Privatizācijas aģentūra” (PA) pārstāvji, kā arī pieaicināti pārstāvji no bankas Citadele padomes un Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības bankas.

Konkursā tika uzaicinātas piedalīties starptautiski atzītas un respektablas investīciju bankas, kurām ir nevainojama reputācija un pēdējo 5 gadu pieredze banku akciju pārdošanas darījumos virs 80 miljoniem EUR, kā arī darba pieredze valsts atbalsta lietās Eiropas Savienībā banku nozarē. Uzaicinājumi piedalīties konkursā tika izsūtīti trīspadsmit lielākajām investīciju bankām, kas tika atlasītas izmantojot Bloomberg un Financial Times finanšu konsultantu un investīciju banku 2012.gada reitingus. Divas no tām iesniedza piedāvājumus, no kuriem kā kvalitatīvākais un finansiāli izdevīgākais tika atzīts Societe Generale SA piedāvājums.

Societe Generale SA ir viena no lielākajām Eiropas finanšu pakalpojumu grupām. Uzņēmums nodarbina vairāk nekā 154 000 darbiniekus 76 valstīs, sniedzot pakalpojumus 32 miljoniem klientu visā pasaulē. Starp aktuāliem darījumiem, kuros Societe Generale SA darbojās kā finanšu konsultants, var minēt Citibank Belgium pārņemšanas darījumu. Societe Generale SA šajā darījumā konsultēja Credit Mutuel Nord. Darījuma vērtība 280 miljoni eiro. Tāpat Societe Generale SA darbojās kā finanšu konsultants Sberbank, kas 505 miljonu eiro vērtā darījumā pārņēma Volksbank International.

Starptautiskās investīciju bankas Societe Generale SA uzdevums būs izanalizēt tirgus situāciju un noteikt labāko investoru piesaistes modeli bankai Citadele. Investīciju banka veiks aktivitātes privātā kapitāla piesaistes stratēģijas sagatavošanai un ieviešanai, tajā skaitā īstenos mārketinga aktivitātes un veiks sarunas ar potenciālajiem investoriem. Veicot investoru sekmīgu piesaisti bankai Citadele, konsultants Societe Generale SA saņems veiksmes atlīdzību, kas atkarībā no darījuma struktūras un saņemtajiem investoru piedāvājumiem maksimāli var būt 2,3 miljonus eiro. Papildus tiks segti attaisnotie izdevumi, kas līguma ietvaros nevar pārsniegt 120 000 eiro.

Kā ziņots, iespējamie privātā kapitāla piesaistes modeļi bankai Citadele var būt dažādi: tā var būt valstij piederošo bankas akciju pārdošana stratēģiskajam investoram vai vairākiem finanšu investoriem, kā arī iespēja laist bankas akcijas publiskajā piedāvājumā ar biržas starpniecību.

MK atbalstīja arī bankas Citadele investoru piesaistes juridiskā konsultanta atlases konkursa komisijas rekomendāciju slēgt līgumu ar starptautisko juridisko biroju Linklaters. Juridiskā konsultanta Linklaters piedāvājums tika atzīts kā kvalitatīvākais un finansiāli izdevīgākais trīs piedāvājumu konkurencē. Juridiskā konsultanta darba uzdevums būs sagatavot ar investoru piesaisti saistītos dokumentus, vest sarunas ar Eiropas Komisiju par valsts atbalsta jautājumiem,  piedalīties sarunās ar iesaistītajām pusēm, tajā skaitā Eiropas Komisiju un Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banku par investoru piesaisti bankai Citadele. Kopējās pakalpojumu izmaksas līguma ietvaros nevar pārsniegt 540 000 eiro.

Linklaters ir globāla juridisko pakalpojumu firma, kurai ir 29 biroji 20 pasaules valstīs. Firmas personālu veido 2700 kvalificēti juristi. Starp aktuālajiem darījumiem, kuros Linklateres darbojās kā juridiskais konsultants, var minēt otras lielākās Polijas bankas Bank Pekaou publisko piedāvājumu (IPO), kā arī Barclays Bank PLC darījumu, tai pārņemot ING Direct.

Kopš savas darbības uzsākšanas 2010. gadā Citadele nepilnu trīs gadu laikā ir kļuvusi par peļņu nesošu koncernu. Citadeles grupa šā gada 1. pusgadu noslēgusi ar 5,8 miljonu latu peļņu, kas ir par 27% vairāk nekā pērn 1. pusgadā. Grupas operacionālie ieņēmumi šā gada 1. pusgadā, salīdzinot ar 2012. gada 1. pusgadu, palielinājušies par 12%. Pērn Baltijas Korporatīvās pārvaldības institūts atzina banku Citadele par vislabāk pārvaldīto valstij piederošo uzņēmumu Baltijas valstīs.

Konsultanta piesaiste bankas darbību neietekmēs, banka Citadele turpinās strādāt un attīstīties tāpat kā līdz šim, apkalpojot gan iedzīvotājus un uzņēmumus, gan arī strādājot privātā kapitāla pārvaldīšanas sektorā.

PA īpašumā ir 75% bankas Citadele akciju, bet 25% un vienas akcijas īpašnieks ir Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banka.