brilles ikona
teksta izmers ikona
adrese ikona Krišjāņa Valdemāra 31, Rīga, LV-1887

Deviņpadsmitajā pastāvēšanas gadā PA fokusējas uz darbības pabeigšanu

Pagājuši deviņpadsmit gadi kopš 1994.gada 22.aprīlī tika dibināta VAS „Privatizācijas aģentūra”. Savā ilggadīgā darbības laikā PA aktīvi ir līdzdarbojusies valsts ekonomikas pārveidē, nodrošinot pāreju no padomju tipa saimniecības uz tirgus un privātīpašumā balstītu valsts ekonomikas izveidi. Šobrīd PA galvenās funkcijas ir valsts nekustamā īpašuma privatizācijas pabeigšana un valsts kapitāla daļu privatizācija un atsavināšana. Lai valstī pabeigtu privatizācijas procesu, ir izstrādāta PA darbības izbeigšanas stratēģija.

Latvijā īstenotās masveida privatizācijas mērķis  – mainot valsts vai pašvaldības īpašuma īpašnieku, radīt labvēlīgu vidi privātā kapitāla darbībai Latvijas tautsaimniecības interesēs un sašaurināt darbību, ko valsts un pašvaldības veic kā komersanti, - pamatā ir sasniegts. Šobrīd būtiski ir nodrošināt privatizācijas procesa pabeigšanu. Attiecīgi aģentūras pašreizējais mērķis ir pabeigt tās organizēto privatizācijas procesu līdz 2014.gada beigām, profesionāli un efektīvi veicot aģentūras portfeļa izstrādi ar sabalansētu resursu izmantošanu, kā arī izstrādāt priekšlikumus normatīvajai bāzei, nodrošinot īstenojamo funkciju pēctecību aģentūras darbības izbeigšanas procesā.

Apsveicot darba kolektīvu PA dibināšanas gada dienā, valdes priekšsēdētājs A.Spridzāns teica: „PA ir veikusi grūtu un garu darba ceļu valsts īpašuma privatizācijā. Šobrīd svarīgi koncentrēt spēkus un nepieciešams intensīvs darbs, lai kopīgiem spēkiem privatizācijas pabeigšanas stratēģija tiktu ieviesta paredzētajā laikā”.

PA darbības izbeigšanas stratēģija šobrīd ir starpinstitūciju saskaņošanas procesā un par to būs jālemj Ministru kabinetam.