brilles ikona
teksta izmers ikona
adrese ikona Krišjāņa Valdemāra 31, Rīga, LV-1887

Ārkārtas akcionāru sapulce 24.09.2020.

Darba kārtība:

  • Par Possessor reorganizāciju, pārveidojot akciju sabiedrību par sabiedrību ar ierobežotu atbildību un statūtu apstiprināšanu jaunā redakcijā.
  • Par Possessor 2019.gada darbības rezultātiem.
  • Par Possessor valdes locekļa prēmēšanu.

Pieņemtie lēmumi:

  • Reorganizēt Possessor, pārveidojot Possessor par sabiedrību ar ierobežotu atbildību.
  • Apstiprināt Possessor Reorganizācijas noteikumus.
  • Apstiprināt Possessor statūtus jaunā redakcijā.
  • Novērtēt Possessor 2019.gada darbības rezultātus ar vērtējumu “ļoti labi” (gala novērtējums).
  • Piešķirt Possessor valdes loceklim Alvim Mitenbergam prēmiju 13 000 EUR apmērā.