brilles ikona
teksta izmers ikona
adrese ikona Krišjāņa Valdemāra 31, Rīga, LV-1887

Kārtējā dalībnieku sapulce 31.05.2021.

Darba kārtība:

  • Par Possessor 2020.gada pārskata apstiprināšanu.
  • Par Possessor 2020.gada konsolidētā pārskata apstiprināšanu.
  • Par Possessor 2020.gada peļņas izlietošanu.
  • Par Possessor iedalījumu vidējā kapitālsabiedrību grupā.

Pieņemtie lēmumi:

  • Pieņemt zināšanai Ernst & Young Baltic ziņojumus par Possessor 2020.gada pārskatu un konsolidēto 2020.gada pārskatu.
  • Apstiprināt Possessor 2020.gada pārskatu un konsolidēto 2020.gada pārskatu.
  • Possessor 2020.gada peļņu 727 957 EUR apmērā novirzīt iepriekšējo gadu zaudējumu segšanai.
  • Iedalīt Possessor vidējas kapitālsabiedrības grupā.
  • Pieņemt zināšanai informāciju par Possessor saimnieciskās darbības rezultātiem par 2021.gada 3 mēnešiem.