Stand With Ukraine
Krišjāņa Valdemāra 31, Rīga, LV-1887

Ārkārtas dalībnieku sapulce 17.03.2021.

Darba kārtība:

  • Par Possessor 2020.gada saimnieciskās darbības rezultātiem.
  • Par Possessor 2021.gada budžetu.

Pieņemtie lēmumi:

  • Pieņemt zināšanai informāciju par Possessor 2020.gada saimnieciskās darbības rezultātiem.
  • Apstiprināt Possessor 2021.gada budžetu