brilles ikona
teksta izmers ikona
adrese ikona Krišjāņa Valdemāra 31, Rīga, LV-1887

Ārkārtas dalībnieku sapulce 05.11.2020.

Darba kārtība:

 • Par SIA “Tet” pārvaldības jautājumiem.
 • Par Possessor statūtu grozījumiem.
 • Par Possessor valdes ievēlēšanu.

Pieņemtie lēmumi:

 • Atsaukt Alvi Mitenbergu no Possessor valdes locekļa amata.
 • Apstiprināt Possessor statūtu grozījumu un Possessor statūtus jaunā redakcijā.
 • Ievēlēt ar 2020.gada 6.novembri uz laiku – līdz brīdim, kad Possessor dalībnieku sapulce Possessor valdes locekļu amatā ievēlē viņus vai citus kandidātus Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 31.pantā noteiktajā nominēšanas kārtībā: Andri Gādmani (valdes priekšsēdētāju), Daci Gaili un Marinu Podvinsku (valdes locekles).
 • Noteikt valdes priekšsēdētājam mēneša atlīdzību par valdes priekšsēdētāja pienākumu izpildi 4 000 euro apmērā un valdes locekļiem mēneša atlīdzību par valdes locekļa pienākumu izpildi katram 3 000 EUR apmērā.
 • Possessor valdei:
  • nodrošināt Possessor pārvaldību atbilstoši korporatīvās pārvaldības labās prakses principiem;
  • sekmēt SIA “Tet” pārvaldību atbilstoši korporatīvās pārvaldības labās prakses principiem;
  • nodrošināt Possessor valsts deleģēto funkciju izpildi un veicināt Possessor noteiktā stratēģiska mērķa izpildi.